Tomasz Wierzbicki

Członek zarządu Stowarzyszenia Prawo do Miasta, Radny Miasta Poznania, radny Osiedla Świerczewo. Zaangażowany m. in. w poprawę transportu publicznego (m. in. wydzielenie torowisk tramwajowych na Grunwaldzkiej i Głogowskiej), warunków ruchu pieszego (przejście dla pieszych przy dworcu przez Most Dworcowy) i rowerowego (m. in. budowa dróg rowerowych na Dolnej Wildzie, Czechosłowackiej odtworzenie kładki pieszo-rowerowej przy moście kolejowym na Dębinie). Od 9 lat działa w Radzie Osiedla Świerczewo, zabiegał m. in. o zagospodarowanie Szacht na przestrzeń parkowo-rekreacyjną.