Włodzimierz Nowak

Współzałożyciel Stowarzyszenia Urbanator, inicjator grupy Nasz Grunwald, radny osiedla Grunwald Południe. Koordynował i współtworzył program wyborczy My.Poznaniacy (2010), członek zarządu My-Poznaniacy (2010-13) odpowiadając za transport, strategię i rewitalizację, inicjator akcji utworzenia Osiedla Stary Grunwald (poparcie 2500 mieszkańców w 2010), współinicjator Kongresu Ruchów Miejskich, autor Pakietu Usprawnień Transportowych (w tym wydzielenie torowisk na Grunwaldzkiej, Głogowskiej, buspasów na Dąbrowskiego, Kościelnej, Garbarach, Mostowej z 2011), współinicjator Inicjatywy Uchwałodawczej na rzecz wstrzymania podwyżek cen biletów MPK (2012), współautor Mitologii Grobelnego (2014), autor społecznych projektów uspokajania ruchu i PBO Bezpieczna Droga do Szkoły (2015-2017), współzałożyciel stow. Urbanator, inicjator kampanii NOWA Głogowska nas połączy i Pieszej Masy Krytycznej (2017). Menedżer, absolwent MBA i Europeistyki.