Aleksandra Sołtysiak-Łuczak

miejsce na liście: 3

Przewodnicząca Rady Osiedla Jeżyce, członkini Stowarzyszenia Prawo do Miasta, była prezeska Stowarzyszenia kobiet KONSOLA, Inicjatorka Porozumienia żłobkowego, była wice pełnomocniczka Wielkopolskiego Kongresu Kobiet.