fbpx

Bogumiła Hnatyk

3

oKRĘG
Stare Miasto, Ostrów Tumski, Śródka, Zawady, Główna, os. Warszawskie, Chartowo, Antoninek, Zieliniec, Kobylepole, Szczepankowo, Spławie, Krzesinki

7

Miejsce na liście

Mieszkanka osiedla Szczepankowo-Spławie-Krzesinki, z wykształcenia magister Pedagogiki. Jej główne pola działania to walka z mobbingiem oraz przemocą domową. W Radzie Miasta zamierza zająć się rozwojem transportu na osiedlach peryferyjnych. Zamierza również starać się o budowę małych osiedlowych domów kultury, poprawę infrastruktury drogowej – ulic i dróg rowerowych.