Dobra szkoła blisko ucznia

26/09/2018 Nasze działania

Samorząd ma duże możliwości kształtowania poziomu edukacji w swoich szkołach, w ramach obowiązującej podstawy programowej kształcenia ogólnego – mimo tzw. reformy oświatowej. Są miasta, które potrafią to zrobić. Dlaczego Poznań nie? 

W ocenach i rankingach poznańska edukacja lokuje się wyraźnie poza czołówką największych polskich miast o podobnej randze. 

Tymczasem dzieciaki dźwigają do szkoły coraz więcej, chodzą na dwie zmiany, bo mieszkańców przybywa a szkół nie, siedzą w niej po 7 godzin dziennie i szkoły nie lubią. Liczne dzieci trzeba do szkoły wozić (samochodem…), bo szkoła rejonowa jest przepełniona albo niesatysfakcjonująca.

 

Jak to zmienić?

  1. WSPARCIE NAUCZYCIELI

Dbamy o naszych nauczycieli, chcemy zadbać o pozytywną motywację do pracy z naszymi dziećmi. Zatem priorytetem dla nas jest przeznaczanie większych kwot dla nauczycieli w postaci systematycznie podnoszonych dodatków motywacyjnych. Powstaną fundusze na opłacanie zajęć dodatkowych i innych projektów prowadzonych przez nauczycieli. Będziemy wysyłać nauczycieli na wizyty studyjne do najlepszych szkół w Polsce i Europie, aby mogli podpatrywać najnowsze pomysły w metodyce nauczania. Utworzymy Radę Edukacji przy Prezydencie Miasta Poznania.

 

  1. BARDZO DOBRA JAKOŚĆ NAUCZANIA

Etapowo, przy pomocy chętnych nauczycieli, chcielibyśmy poprawić jakość nauczania w poznańskich szkołach i wprowadzić nauczanie projektowe. Z czasem także z wykorzystaniem najnowszych technologii, we współpracy ze światowymi gigantami technologicznymi. Zapamiętujemy 95% z tego, co aktywnie wykorzystamy w praktyce, a jedynie 10% z tego, co czytamy. Już Konfucjusz mówił: „Powiedz mi, a zapomnę, pokaż mi, a zapamiętam, pozwól mi zrobić, a zrozumiem.”

 

  1. DOBRA PRZESTRZEŃ W SZKOLE – powietrze, oświetlenie, hałas, Ciężkie plecaki Zadbamy o przestrzeń w poznańskich szkołach: konieczne są remonty, doposażenie. Wszystko z dbałością o odpowiednią jakość powietrza, temperaturę, bezpieczeństwo. Ważne są przestrzenie do wypoczynku dla uczniów i do pracy wspólnej. Ważne jest wychodzenie dzieci na dwór, aby mogły aktywnie odpocząć.

 

  1. SZKOŁA CENTRUM ŻYCIA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

Szkoły powinny być centrami życia społeczności lokalnych, otworzymy szkoły dla inicjatyw kulturalnych i sportu, tak jak działo się to na Strzeszynie w ramach PBO 2016. Rekreacja na Strzeszynie – koncerty, animacje sport dla małych i dużych w soboty w lokalnej szkole. Wprowadzimy granty dla rad rodziców i samorządów uczniowskich.

Już teraz dbamy o fundusze na koncerty i sport dla wszystkich w szkołach – głosujcie na rekreację w  poznaniu https://pbo2019.um.poznan.pl/i/pbo-2019/proposal/4-rekreacja_w_poznaniui rekreację na strzeszynie https://pbo2019.um.poznan.pl/i/pbo-2019/proposal/2-rekreacja_na_strzeszyniew ramach PBO 2019.

 

  1. SZKOŁA BLISKO UCZNIA

Konieczna jest budowa nowych placówek (do której szkoły pójdą dzieci z PTBS i ZKZL na Strzeszynie?), „uszczelnianie” okręgów szkolnych (dbamy o dzieci zameldowane w Poznaniu, których rodzice tutaj płacą podatki).

 

  1. ZDROWE PRZEDSZKOLE

Zdrowa dieta, ruch na świeżym powietrzu, uwzględnienie wymogów alergików

Przyjazne miasto to dobra i bezpieczna szkoła w miejscu zamieszkania. To brak czasochłonnych dojazdów, zaoszczędzony czas i większe bezpieczeństwo. Szkoły na wysokim poziomie spowodują, że ludzie zechcą mieszkać i wychowywać swoje dzieci w Poznaniu, a nie poza nim. Ceny nieruchomości rosną najszybciej tam, gdzie są dobre szkoły. Ponadto dobra edukacja to najcenniejsze, co możemy dać dzieciom i młodzieży, dlatego na edukacji nie można oszczędzać.

Dobra szkoła jest blisko ucznia nie tylko wtedy, kiedy znajduje się na sąsiedniej ulicy – szkoła jest blisko, kiedy dostrzega potrzeby ucznia, sprawia, by czuł się w niej dobrze, bezpiecznie, był akceptowany, otrzymywał wsparcie w problemach (rosnące dzieci mają swoje szczególne problemy…) oraz wsparcie w rozwoju.

Wiemy, że bardzo głębokie, pozytywne zmiany w publicznych jednostkach są możliwe w obecnych warunkach, tu i teraz. Sprawdziliśmy, że są polskie samorządy, które w aktualnych realiach wdrażają z ogromnymi sukcesami innowacje w szkołach publicznych!!!

Poprzez poprawę poznańskich szkół zapewniamy przyszłość dzieci i przyszłość Poznania.

 Wiemy, jak to zrobić!

https://www.koalicjapdm.org/program/edukacja/