Dorota Bonk-Hammermeister naszą kandydatką na prezydenta Poznania!

Po kilku tygodniach dyskusji wczoraj wieczorem, 26 kwietnia br., wybraliśmy kandydatkę Społecznej Koalicji Prawo do Miasta na prezydenta Poznania w jesiennych wyborach miejskich. Wybór miał demokratyczny charakter, głosowanie było tajne, wynik nie był oczywisty. Kandydatką na prezydenta Poznania naszej Koalicji została Dorota Bonk-Hammermeister, przewodnicząca Rady Osiedla Wilda i prezes zarządu Stow. Prawo do Miasta.

Dorota Bonk-Hammermeister

Dorota Bonk-Hammermeister (ur. 1971)

Ukończyła filozofię na UAM, dzięki czemu mogła wykonywać różne zawody wymagające szerokich horyzontów i otwartości na kontakt z ludźmi, m.in. związane z reklamą, marketingiem a także finansami.

Zaangażowana od kilkunastu lat w życie miasta i lokalnej społeczności, od parafii, osiedla i dzielnicy do skali ogólnomiejskiej. Animatorka wielu inicjatyw mieszkańców, początkowo tylko na Wildzie, gdzie mieszka w stuletniej kamienicy. Lubi pracę z ludźmi i wśród ludzi, których jak mało kto potrafi zjednywać, przekonywać i porywać do wspólnych działań. Zaczynała od zajęć z dziećmi w swojej parafii, teraz jako przewodnicząca Rady Osiedla Wilda reprezentuje interesy mieszkańców i zabiega o zaspokojenie ich potrzeb, co uczyniło ją osobą bardzo w dzielnicy i całym Poznaniu popularną.

Najbliższe są jej sprawy związane z bezpośrednim komfortem życia mieszkańców: zieleń, ulice bezpieczne i dostępne dla pieszych, czystość i ład, estetyka reklam i ogłoszeń, ład przestrzenny, ograniczanie hałasu i zanieczyszczenia powietrza oraz wiele innych. Angażuje się także w działania pogłębiające integrację mieszkańców , a także ich udział w kształtowaniu swojego otoczenia i całego miasta.

W 2013 Dorota Bonk-Hammermeister założyła z przyjaciółmi stowarzyszenie Wildecka Inicjatywa Lokalna WILdzianie, a także brała udział w powołaniu Stowarzyszenia Prawo do Miasta, na czele zarządu którego stoi od półtora roku. Uczestniczy w Kongresie Kobiet oraz w kolejnych Kongresach Ruchów Miejskich.

Gra na gitarze i śpiewa, jest też członkinią coraz głośniejszego w kraju, poznańskiego Chóru Czarownic. Ma trzy córki.

Dorota Bonk-Hammermeister chce miasta dla ludzi, przyjaznego dla mieszkańców i troszczącego się o słabszych. Zielonego i nowoczesnego,  łączącego rozwój z potrzebami obecnych i przyszłych mieszkańców. Demokratycznego i sprawiedliwego miasta równych szans, w którym wszyscy będą u siebie, wspólnie i odpowiedzialnie je kształtując.