fbpx

Dorota Bonk-Hammermeister

Kandydatka na prezydentkę poznania

1

oKRĘG
Wilda, Łazarz, Jeżyce

1

Miejsce na liście

Współzałożycielka stowarzyszeń Prawo do Miasta (obecnie prezeska) i Wildeckiej Inicjatywy Lokalnej WILdzianie (członkini zarządu), Przewodnicząca Rady Osiedla Wilda.


Absolwentka Filozofii na UAM, zawodowo zajmuje się finansami.

 

CO JUŻ ZROBIŁAM

Radna Osiedla Wilda od 2010 r., obecnie przewodnicząca Rady Osiedla Wilda. Założycielka i redaktor naczelna wildeckiej gazetki osiedlowej. Za jej kadencji uchwalono koncepcję uspokojenia ruchu na Wildzie i zaczęto prace nad wprowadzeniem Strefy Płatnego Parkowania. Powstały nowe skwery, na ulicach dosadzane są drzewa, przybyło ławek i stojaków rowerowych, zaprojektowano przebudowę kilku ulic, w tym duży remont Wierzbięcic z połączeniem przystanków tramwajowych przy Rynku Wildeckim. Powstały nowe place zabaw, wybieg dla psów, doświetlono Park Jana Pawła II, powstał projekt renowacji Parku Drwęskich, który wkrótce będzie realizowany. Aktywność kulturalna i społeczna mieszkańców została wzmocniona przez małe granty osiedlowe: Wildeckie Inicjatywy Lokalne i Wildeckie Lato Kulturalne. Remontowane są szkoły i przedszkola, Rada Osiedla Wilda finansuje półkolonie w okresie wakacji a w trakcie roku szkolnego wyrównywanie szans dla dzieci z uboższych rodzin. Wildeccy seniorzy mogą brać udział w bezpłatnych zajęciach sportowych.

Współzałożycielka i członkini Zarządu Stowarzyszenia Wildecka Inicjatywa Lokalna WILdzianie, które zrzesza ludzi z wielką pasją starających się ulepszyć Wildę. WILdzianie współtworzyli społeczny Ogród Wilda na ul. Fabrycznej, brali udział w reaktywacji Madaliny jako miejsca corocznego „Lata na Madalinie”. Stowarzyszenie organizuje spacery z przewodnikiem, jarmarki świąteczne na Rynku Wildeckim, akcje sprzątania Wildy. Prowadziło kampanie przeciw soleniu ulic, zazieleniało Wildę propagując tworzenie małych ogródków w misach drzew przyulicznych, zbudowało wielką, dostępną da wszystkich tablicę ogłoszeń, dzięki czemu słupy tramwajowe i latarnie uliczne wolne są czyste.

Współtwórczyni Stowarzyszenia Prawo do Miasta, któremu obecnie prezesuje. Stowarzyszenie zajmuje się wszystkim działaniami w zakresie ładu przestrzennego, zrównoważonego transportu, ochrony zieleni i czystego powietrza. Wielokrotnie przystępuje do postępowań środowiskowych, konsultuje miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, organizuje debaty dotyczące ważnych miejskich tematów (m. in. mieszkalnictwo i problemy lokatorskie, smog, Strefa Tempo 30). W 2017 i 2018 roku odbyły się dwie edycje nowatorskiego festiwalu „Zrozumieć Miasto. Książka i Miasto”. Stowarzyszenie Prawo do Miasta miało decydujący wkład w powołanie Federacji Kongres Ruchów Miejskich z siedzibą w Poznaniu.

Zobacz więcej na stronie https://www.koalicjapdm.org/dzialamy-dla-poznania/#dorota-bonk-hammermeister

 

CO ZROBIĘ DLA POZNANIA 

  • Zadbam o poprawę edukacji w szkołach, dobra szkoła musi być blisko domu. 
  • Mój cel to Zielony Poznań, pełen drzew, bez hałasu i smogu. 
  • Zadbam o pomoc dla rodzin, w których są osoby z niepełnosprawnościami. 
  • Oddam mieszkańcom głos w najważniejszych miejskich sprawach, przez referendum, inicjatywę uchwałodawczą, sądy obywatelskie.

CO ZROBIĘ DLA WILDY

  • Zmodernizuję ulice – z przebudową chodników, wymianą oświetlenia i odnową zieleni: Rolną, Fabryczną, Chłapowskiego, Żupańskiego, Św. Czesława, Spychalskiego oraz ul. Górna Wilda.
  • Wyegzekwuję powstanie parku na Stadionie Szyca.
  • Doprowadzę do powstania domu kultury w centrum dzielnicy.
  • Zainicjuję budowę kładki z Wildy na Rataje przez Wartę i z Łazarza na Wildę przez Wolne Tory.