Dorota Bonk-Hammermeister

Kandydatka na Prezydenta Poznania

miejsce na liście: 1

Współzałożycielka stowarzyszeń Prawo do Miasta (obecnie prezeska) i Wildeckiej Inicjatywy Lokalnej WILdzianie (członkini zarządu), Przewodnicząca Rady Osiedla Wilda 

 

Absolwentka Filozofii na UAM, zawodowo zajmuje się finansami.

Radna Osiedla Wilda od 2010 r., obecnie przewodnicząca Rady Osiedla Wilda. Założycielka i redaktor naczelna wildeckiej gazetki osiedlowej. Za jej kadencji uchwalono koncepcję uspokojenia ruchu na Wildzie i zaczęto prace nad wprowadzeniem Strefy Płatnego Parkowania. Powstały nowe skwery, na ulicach dosadzane są drzewa, przybyło ławek i stojaków rowerowych, zaprojektowano przebudowę kilku ulic, w tym duży remont Wierzbięcic z połączeniem przystanków tramwajowych przy Rynku Wildeckim. Powstały nowe place zabaw, wybieg dla psów, doświetlono Park Jana Pawła II, powstał projekt renowacji Parku Drwęskich, który wkrótce będzie realizowany. Aktywność kulturalna i społeczna mieszkańców została wzmocniona przez małe granty osiedlowe: Wildeckie Inicjatywy Lokalne i Wildeckie Lato Kulturalne. Remontowane są szkoły i przedszkola, Rada Osiedla Wilda finansuje półkolonie w okresie wakacji a w trakcie roku szkolnego wyrównywanie szans dla dzieci z uboższych rodzin. Wildeccy seniorzy mogą brać udział w bezpłatnych zajęciach sportowych.

Współzałożycielka i członkini Zarządu Stowarzyszenia Wildecka Inicjatywa Lokalna WILdzianie, które zrzesza ludzi z wielką pasją starających się ulepszyć Wildę. WILdzianie współtworzyli społeczny Ogród Wilda na ul. Fabrycznej, brali udział w reaktywacji Madaliny jako miejsca corocznego „Lata na Madalinie”. Stowarzyszenie organizuje spacery z przewodnikiem, jarmarki świąteczne na Rynku Wildeckim, akcje sprzątania Wildy. Prowadziło kampanie przeciw soleniu ulic, zazieleniało Wildę propagując tworzenie małych ogródków w misach drzew przyulicznych, zbudowało wielką, dostępną da wszystkich tablicę ogłoszeń, dzięki czemu słupy tramwajowe i latarnie uliczne wolne są czyste.

Współtwórczyni Stowarzyszenia Prawo do Miasta, któremu obecnie prezesuje. Stowarzyszenie zajmuje się wszystkim działaniami w zakresie ładu przestrzennego, zrównoważonego transportu, ochrony zieleni i czystego powietrza. Wielokrotnie przystępuje do postępowań środowiskowych, konsultuje miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, organizuje debaty dotyczące ważnych miejskich tematów (m. in. mieszkalnictwo i problemy lokatorskie, smog, Strefa Tempo 30). W 2017 i 2018 roku odbyły się dwie edycje nowatorskiego festiwalu „Zrozumieć Miasto. Książka i Miasto”. Stowarzyszenie Prawo do Miasta miało decydujący wkład w powołanie Federacji Kongres Ruchów Miejskich z siedzibą w Poznaniu.