fbpx

Filip Schmidt

1

oKRĘG
Wilda, Łazarz, Jeżyce

6

Miejsce na liście

Przewodniczący Zarządu i radny Osiedla Jeżyce oraz socjolog – adiunkt w Instytucie Socjologii UAM w Poznaniu.

Mam 35 lat, jestem poznaniakiem, urodziłem się w 1983 r., wychowałem na Wildzie, a od 10 lat mieszkam na Jeżycach, razem z żoną, a teraz także z naszą córeczką. Pracuję w Instytucie Socjologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, a za działalność naukową otrzymałem stypendia DAAD (2009) i Fundacji UAM (2010) oraz nagrodę Prezesa Rady Ministrów (2012) i Polskiego Towarzystwa Socjologicznego (2015).

Co już zrobiłem

Moja praca społeczna na rzecz Poznania zaczęła się w 2013 roku, gdy zabrukowano tętniący życiem Placu Asnyka. Wspólnie z kilkorgiem mieszkańców Jeżyc założyliśmy Inicjatywę Plac Asnyka i walczyliśmy o poprawienie koszmarnego projektu tzw. rewitalizacji tego pięknego miejsca. Dzięki temu istnieje tam dzisiaj przynajmniej niewielki plac zabaw. W 2015 roku kandydowałem z powodzeniem do Rady Osiedla oraz zostałem Przewodniczącym Zarządu Osiedla. Przez ostatnie trzy lata byłem zaangażowany m. in. w takie działania, jak:

 • Zielone Jeżyce: zrekultywowanie szeregu skwerów, nowe nasadzenia przyuliczne oraz projekt rewitalizacji wnętrza ul. Kościelnej
 • Komfort i bezpieczeństwo pieszych: remonty chodników na kilkunasty ulicach, szersze chodniki i bezpieczne przejścia na ul. Słowackiego, przygotowanie projektów uspokajania ruchu.
 • Wygodny i estetyczny Rynek Jeżycki: badania i konsultacje społeczne oraz stworzenie na ich podstawie projektu odnowienia płyty rynku.
 • Wspieranie jeżyckiej edukacji, zwłaszcza szkół podstawowych.
 • Wspieranie Centrum Amarant, a później Domu Tramwajarza jako jeżyckiego centrum kultury.

Szczegóły można znaleźć na stronach: http://filipschmidt.pl/wykonane/ i https://www.koalicjapdm.org/dzialamy-dla-poznania/#filip-schmidt oraz na stronie Osiedla Jeżyce: https://www.facebook.com/RadaOsiedlaJezyce/

Co chcę zrobić

Dla Poznania

 • Zadbam, by w decyzjach o mieście uwzględniano wyniki badań, analiz i konsultacji oraz wsłuchiwano się także w głos tych, których słabiej słychać;
 • Będę przeciwdziałać degradacji zieleni przyulicznej, tworzyć skwery i parki.
 • Chcę podnosić komfort i bezpieczeństwo pieszych oraz dać priorytet komunikacji publicznej.
 • Podejmę szybkie i zdecydowane działania w walce ze smogiem.

Dla Jeżyc

 • Zadbam o jeżycką zieleń, a zwłaszcza: rewitalizację wnętrza ul. Kościelnej i rekultywację skweru przy ul. Dąbrowskiego/Janickiego zgodnie z przygotowanymi projektami, zagospodarowanie skweru przy skrzyżowaniu ul. Jeżyckiej i Norwida, stworzenie parku Nad Seganką obok terenów dawniej Wiepofamy.
 • Będę kontynuować remonty i poszerzanie jeżyckich chodników, m. in. na ul. Jackowskiego i Wawrzyniaka.
 • Wdrożę uspokojenie ruchu i zadbam o bezpieczne przejścia dla pieszych, zwłaszcza przy szkołach nr 23 i 36 i na ul. Poznańskiej i Jeżyckiej.
 • Dopilnuję realizacji projektu odnowienia płyty Rynku Jeżyckiego.
 • Zrealizuję przygotowywany w tym roku program podnoszenia jakości kształcenia w szkołach podstawowych.