fbpx

Grażyna Barbara Dudzińska

6

oKRĘG
Piątkowo, Naramowice, Umultowo, Morasko, Radojewo, Podolany, Strzeszyn, Kiekrz, Krzyżowniki, Smochowice

6

Miejsce na liście

Mam 59 lat, jestem poznanianką od 1971. Jestem absolwentką VIII LO im. A. Mickiewicza i Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Należę do Stowarzyszenia Zielone Podolany. Od 11 lat działam społecznie na rzecz obrony interesów mieszkańców osiedla Podolany oraz poprawy warunków ich życia i rozwoju. Za te działania dla dobra miasta i osiedla zostałam odznaczona „Srebrną Różą”.

Jestem radną Osiedla Podolany i wiceprzewodniczącą zarządu osiedla. Zajmuję się rozwojem infrastruktury i nowym kształtem ul. Strzeszyńskiej. Jestem zaangażowana w rozbudową Szkoły Podstawowej nr 62 przy ul. Druskiennickiej z pomieszczeniami dla filii Biblioteki Raczyńskich. Przygotowałam projekt PBO 2018 – „Nowoczesne pracownie w SP nr 62”. Jestem współtwórcą i opiekunką Klubu Seniora.

CO ZROBIĘ

DLA POZNANIA

  • Będę walczyć o rozbudowę ul. Lutyckiej i budowę wiaduktów nad torami w ciągu ulic Lutyckiej i Golęcińskiej.
  • Wyegzekwuję zwiększenie środków na pielęgnację zieleni przyulicznej, na nowe parki i zieleńce.
  • Będę zabiegać o przebudowę ul. Obornickiej.
  • Zadbam o współpracę z urzędami dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

DLA PODOLAN

  • Doprowadzę do rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 62 przy ul. Druskiennickiej, z pomieszczeniami dla Biblioteki Raczyńskich.
  • Spowoduję zwiększenie środków na budowę dróg lokalnych i oświetlenia.
  • Dopilnuję budowy zintegrowanego węzła przesiadkowego „Druskiennicka”, z przejściem pod torami kolejowymi, parkingiem P & R, z dojazdami i dojściami.
  • Przeprowadzę odwodnienie ul. Zakopiańskiej.