fbpx

Jacek Maleszka

3

oKRĘG
Stare Miasto, Ostrów Tumski, Śródka, Zawady, Główna, os. Warszawskie, Chartowo, Antoninek, Zieliniec, Kobylepole, Szczepankowo, Spławie, Krzesinki

3

Miejsce na liście

Jestem poznaniakiem od urodzenia, od początku związanym ze Starym Miastem. Ukończyłem Szkołę Podstawową nr 82 przy ul. Krakowskiej, Gimnazjum nr 1, Liceum św. Marii Magdaleny, Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej. Obecnie studiuję prawo na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza i pracuję jako architekt w rodzinnej firmie.

Od lat jestem zaangażowany społecznie. Obecnie jako wiceprzewodniczący Rady Osiedla Stare Miasto, przewodniczący jej Komisji Polityki Przestrzennej i Rewitalizacji, członek zespołu ds. pomników przy prezydencie miasta, współzałożyciel i prezes Fundacji Na Dużą Skalę, która organizuje ogólnopolskie warsztaty architektoniczne ARCHITEKTOUR „Miasto a człowiek, człowiek a miasto”.

CO ZROBIĘ

DLA POZNANIA

  • Poprawię stan gospodarki przestrzennej przez uchwalanie planów miejscowych, zwłaszcza na obszarach zagrożonych gęstą zabudową deweloperską.
  • Zwiększę ilość zieleni w postaci parków i skwerów, ale także na chodnikach.
  • Będę działał na rzecz rozwoju komunikacji publicznej i kompleksowych rozwiązań parkingowych.

DLA STAREGO MIASTA

  • Chcę kompleksowo zrealizować Strefę Tempo 30 – oprócz ograniczenia prędkości, przez modernizację chodników, małą architekturę, uzupełnienie zieleni.
  • Spowoduję zwiększenie środków na remonty szkół i przedszkoli, wymagających gruntownych modernizacji.
  • Dopilnuję zwiększenia liczby miejsc postojowych przeznaczonych tylko dla mieszkańców.