fbpx

Marcin Kowalczyk

6

oKRĘG
Piątkowo, Naramowice, Umultowo, Morasko, Radojewo, Podolany, Strzeszyn, Kiekrz, Krzyżowniki, Smochowice

4

Miejsce na liście

Jestem absolwentem Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu oraz Wydziału Zarządzania poznańskiego Uniwersytetu Ekonomicznego.

Ukończyłem również Szkołę Liderów Demokratycznych. Aktywność społeczną zaszczepili we mnie moi rodzice i od najmłodszych lat angażowałem się w sprawy publiczne, począwszy od zaangażowania w krzewienie idei sprawiedliwości społecznej a skończywszy na rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

Pracę na rzecz naszego wspólnego środowiska lokalnego rozpocząłem w Stowarzyszeniu „My-Poznaniacy” a kontynuuję w Stowarzyszeniu „Prawo do Miasta”, gdzie jestem Wiceprezesem Zarządu. Doradzam również Zarządowi powołanego w 2016 roku Związku Stowarzyszeń pn. „Kongres Ruchów Miejskich”.

Samorząd i jego problemy znam nie tylko z przywołanej wyżej działalności społecznej, ale też od środka, bo pracowałem w administracji samorządowej.

Potrzeba nam nowej jakości i nowego spojrzenia w Radzie Miasta i dlatego zdecydowałem się kandydować do Rady Miasta Poznania.

Czytając powyższe słowa i zastanawiając się nad tym, czy warto oddać na mnie lub kogoś z listy nr 15 głos, proszę sięgnąć po utwór Boba Dylana pt. „The times they are a changin”. Tam będzie czekać odpowiedź ☺