fbpx

Maria Najewska

6

oKRĘG
Piątkowo, Naramowice, Umultowo, Morasko, Radojewo, Podolany, Strzeszyn, Kiekrz, Krzyżowniki, Smochowice

7

Miejsce na liście

Jestem poznanianką, wychowałam się na Nowym Mieście, do szkoły chodziłam na Żegrzu. Ukończyłam technikum budowlane i Politechnikę Poznańską. Uczestniczyłam w budowie m.in. hoteli „Polonez” i „Poznań”, budowałam hotele w Bułgarii. Za osiągnięcia otrzymałam nagrodę wojewody. Kiedy rodzinne tereny Malty i Chartowa przeznaczono pod osiedla ratajskie, zamieszkaliśmy z rodziną w Krzyżownikach.

Już w szkole średniej pełniłam różne funkcje samorządowe. W kolejnych miejscach zamieszkania tworzyłam społeczne komitety rozbudowy infrastruktury i wspierałam rady osiedli. Uczestniczę w przygotowaniu rozbudowy infrastruktury drogowej w rejonie ul. Łebskiej i przyległych. Jestem współzałożycielką Stow. „Krzyżanka”, które zabiega o czystość wód odprowadzanych do jeziora Kierskiego.

Co zrobię:

Dla Poznania

  • Dopilnuję zabezpieczenia formalnego poznańskich unikalnych klinów zieleni przed zabudową i zniszczeniem.
  • Zajmę się marnotrawstwem wody w Poznaniu, zwłaszcza wód opadowych.
  • Spowoduję zdecydowane działania władz miejskich dla ochrony środowiska – przeciw hałasowi i zanieczyszczeniu powietrza.

Dla osiedla Krzyżowniki-Smochowice

  • Uporządkuję kwestie odpowiedzialności za czystość wód odprowadzanych do jezior.
  • Dopilnuję ostatecznej rezygnacji z pola golfowego w Krzyżownikach i utworzenia tam parku leśnego.
  • Zrealizuję estakadę i ścieżki spacerowe po południowej stronie jeziora Kierskiego.
  • Zabiegać będę o użytki ekologiczne w Zachodnim Klinie Zieleni.