fbpx
  • 604 911 553
  • hoppe.mateusz@gmail.com

Mateusz Hoppe

4

oKRĘG
Rataje, Żegrze, Starołęka, Minikowo, Marlewo, Krzesiny, Pokrzywno, Garaszewo, Głuszyna, Dębiec, Świerczewo

2

Miejsce na liście

Mam 32 lata, mieszkam na Dębcu wraz z żoną i dwiema córkami. Z Poznaniem związany jestem od 16 lat. Przez 6 lat pracowałem na poznańskiej uczelni wyższej, obecnie jestem kierownikiem w firmie produkcyjnej. Jestem uważany za osobę skrupulatną i zaangażowaną. Uważam, że nie wszystko jest takie jak nam się na pozór wydaje. Dlatego by właściwie ocenić sytuację należy poznać każdy punkt widzenia.

Obecnie jestem radnym Osiedla Zielony Dębiec, działam w Komisji Porządku i Zagospodarowania Przestrzennego. Dodatkowo jestem członkiem redakcji kwartalnika rady oraz administratorem strony www. W czerwcu 2018 r. zostałem wybrany przez Walne Zgromadzenie członków Dębieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej na członka Rady Nadzorczej, w której pełnię również rolę Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

CO ZROBIĘ

DLA POZNANIA

  • Jako pasażer komunikacji miejskiej widzę, ile rzeczy należy jeszcze poprawić (stan pojazdów, punktualność, częstotliwość i dostępność), by mieszkańcy chętniej z niej korzystali. Przełoży się to też na odkorkowanie miasta.
  • Będę popierać remonty chodników i rozwój zieleni w Poznaniu, aby miasto zbliżyło się do standardów europejskich.
  • Będę wspierał ludzi, którym zależy na społecznym aspekcie miasta, oraz ich inicjatywy, które służą mieszkańcom.

DLA DĘBCA I DĘBINY

  • Zadbam o zachowanie i rozwój ryneczku przy ul. 28 Czerwca 1956 r.
  • W związku z decyzją miasta o poprowadzeniu tramwaju na os. Dębina, będę zabiegał o poszanowanie interesów oraz potrzeb mieszkańców przy tej inwestycji.
  • Skoncentruję się na wsparciu seniorów i rodzin.
  • Jako mieszkaniec i radny będę reprezentował głos społeczności Osiedla Zielony Dębiec, którego wcześniej nie było w Radzie Miasta.