fbpx

Mateusz Kopeć

4

oKRĘG
Rataje, Żegrze, Starołęka, Minikowo, Marlewo, Krzesiny, Pokrzywno, Garaszewo, Głuszyna, Dębiec, Świerczewo

5

Miejsce na liście

Jestem Poznaniakiem od urodzenia (1985). Moja dzielnica to Rataje, gdzie przez 27 lat mieszkałem na osiedlu Piastowskim. W 2012 r. przeprowadziłem się na Polankę. Ukończyłem„Ósemkę” i studia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. Zawodowo zajmuję się geoinformacją. W wolnym czasie podróżuję, gram w squasha oraz gotuję. Od 3 lat udzielam się jako radny Rady Osiedla Rataje.

Obszary moich głównych zainteresowań i działalności to: planowanie przestrzenne, komunikacja miejska, infrastruktura rowerowa, zagospodarowanie parków oraz terenów rekreacyjnych i sportowych. Od wielu lat czynnie uczestniczę w konsultacjach społecznych dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla różnych rejonów Rataj oraz Poznania.

CO ZROBIĘ

DLA POZNANIA

  • Dopilnuję uchwalenia potrzebnych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
  • Zadbam o rozwój ogólnodostępnej, nowoczesnej i punktualnej komunikacji miejskiej.
  • Wyegzekwuję budowę infrastruktury rowerowej wraz z rozwojem sieci stacji roweru miejskiego.
  • Zorganizuję pomoc najuboższym dzieciom w szkołach przez fundowanie posiłków i dofinansowanie zajęć dodatkowych.

DLA RATAJ

  • Wesprę spółdzielnię mieszkaniową przy remontach dróg i chodników.
  • Budowa ogólnodostępnych boisk sportowych na terenie całych Rataj.
  • Dopilnuję rewitalizacji Parku nad Wartą.
  • Dopilnuję przebudowy Ronda Rataje.
  • Zadbam o rozwój infrastruktury drogowej i rowerowej, parków i placów zabaw, dobre budownictwo mieszkaniowo-usługowe na „Polance”.