Naszym celem konstruktywna współpraca

OŚWIADCZENIE w sprawie „koalicyjnej” propozycji Prezydenta Miasta Poznania

Wczoraj, 23 października br. jako Społeczna Koalicja Prawo do Miasta otrzymaliśmy od Pana Prezydenta Poznania Jacka Jaśkowiaka propozycję, którą można określić jako „koalicyjną”. Uprzejmie niniejszym publicznie dziękujemy Panu Prezydentowi za ten gest. Formalnie jest ona skierowana do radnych KWW Społeczna Koalicja PdM, czyli Doroty Bonk-Hammermeister oraz Pawła Sowy. Stanowisko uzgodniliśmy jednak wspólnie, jako środowisko reprezentujące blisko 20 tys. poznańskich wyborców.

Przedstawiona nam treść tej propozycji była w skrócie następująca:

  • Dwoje radnych Społecznej Koalicji Prawo do Miasta i dwoje radnych Lewicy tworzy jeden klub w Radzie Miasta Poznania.
  • Tomasz Lewandowski zachowuje stanowisko zastępcy prezydenta Poznania, obejmując nadzór nad zielenią i transportem, oraz ma gwarantować realizację priorytetów programowych klubu.

Z mediów dowiedzieliśmy się, iż „w pakiecie” znajdowała się również propozycja objęcia przez radnego/ą SKPdM funkcji wiceprzewodniczącego Rady Miasta Poznania. Przedstawiona nam propozycja takiej informacji nie zawierała, nie miała by ona jednak wpływu na ostateczną decyzję.

Jesteśmy otwarci na konstruktywną współpracę dla dobra Poznania i jego mieszkańców z każdym, z kim jest ona możliwa i może być produktywna.

Biorąc pod uwagę niżej przedstawione argumenty, nie mogliśmy jednak przyjąć tak sformułowanej propozycji prezydenta Jaśkowiaka.

Decyzja zapadła w trybie pełnego consensusu osób tworzących nasz komitet wyborczy:

  • Podstawą propozycji może być wyłącznie program dla Poznania i realna możliwość jego realizacji. Propozycja Prezydenta Jaśkowiaka w żaden sposób nie uwzględniła kwestii programowych, a w dyskusji pojawiła się jedynie kwestia wiceprezydentury dla Pana Tomasza Lewandowskiego. Nie szliśmy do wyborów po stanowiska, lecz po to, by zmieniać nasze miasto dla poznaniaków, tak jak zapisaliśmy to w programie wyborczym.
  • Tryb przedłożenia propozycji wykluczył jakąkolwiek rozmowę o wspólnych ustaleniach programowych. Nie było też żadnej próby kontaktu z nami w sprawie ewentualnej koalicji ze strony przedstawicieli Lewicy. Propozycja wyraźnie padła ze strony Pana Prezydenta Jacka Jaśkowiaka.
  • Między naszą Koalicją a komitetem Lewicy, i Tomaszem Lewandowskim osobiście, istnieją istotne rozbieżności programowe, w kilku kluczowych dla miasta obszarach jego funkcjonowania, zwłaszcza transporcie i ochronie zieleni miejskiej. Nie możemy przyjąć, i to bez jakiejkolwiek dyskusji oraz uzgodnień, że nagle tracą one znaczenie. Program jest dla nas podstawą oraz zobowiązaniem względem 20 tysięcy wyborców!
  • Wobec bezwzględnej większości w Radzie Miasta Poznania radnych PO i Nowoczesnej, nie mamy żadnych możliwości wyegzekwowania jakichkolwiek przyjętych ustaleń. Nie możemy brać na siebie współodpowiedzialności za decyzje nie mając na nie wpływu.

Naszym celem w nowej kadencji Rady Miasta Poznania jest konstruktywna praca na rzecz Poznania, namawianie radnych PO i Nowoczesnej do realizacji przynajmniej tych postulatów, które są zbieżne z naszymi, inicjowanie nowych pomysłów oraz kontrolowanie jednostek miejskich w rzetelnym wykonywaniu inwestycji.

W imieniu Społecznej Koalicji Prawo do Miasta

Dorota Bonk-Hammermeister

Paweł Sowa

Poznań, 24 października 2018 r.