Nowe tereny zieleni na Naramowicach

01/10/2018 Nasze działania

Członkowie Społecznej Koalicji Prawo do Miasta już od kilku lat działają na rzecz rozwoju terenów zielonych w najbardziej intensywnie rozwijającej się dzielnicy Poznania. Poniżej parę słów na temat wykonanych, realizowanych i planowanych parków w Naramowicach.

PARK PRZY ŻURAWIŃCU – Paweł Sowa
projekt 2015, realizacja 2017
pozyskane środki 0,5 mln złotych

W 2015 roku Paweł Sowa złożył projekt budowy Parku Przy Żurawińcu do budżetu obywatelskiego. Projekt wygrał i jego pierwsza część została zrealizowana w latach 2016-17. Obecnie trwa głosowanie nad projektem „Dokończmy Park Przy Żurawińcu” również autorstwa Pawła Sowy. Chodzi o dokończenie budowy I etapu Parku; wykończenie ścieżek, nowe ławki i kosze na śmieci.

CIEKAWY PRECEDENS
Aby Park Przy Żurawińcu stał się faktem, Paweł Sowa wraz z Eleonorą Winiarską załatwili pozyskanie gruntów na rzecz Miasta od państwowej Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa (obecnie Krajowy Ośrodek Wspierania Rolnictwa w Warszawie). To wyjątkowy precedens – dla dobra lokalnej społeczności dawna Agencja zgodziła się na bezpłatne przekazanie ziemi Poznaniowi na rzecz budowy Parku!

Paweł Sowa chce by Park Przy Żurawińcu uległ w przyszłości poszerzeniu i objął cały teren pomiędzy os. Łokietka a blokami przy ul. Jasna Rola.

PARK NA OS. ŁOKIETKA – Eleonora Winiarska
projekt 2016, realizacja 2018
pozyskane środki 0,5 mln złotych

W 2016 roku Eleonora Winiarska złożyła do budżetu obywatelskiego projekt budowy parku na os. Łokietka pod nazwą „Naramowicki park na osiedlu Łokietka za Netto”. Wygrał on wyraźnie w głosowaniu z innym konkurencyjnym projektem na ten sam teren. W 2017 roku pani Eleonora przeprowadziła konsultacje z mieszkańcami, wprowadzając nowe, ciekawe podejście w procedurze budżetu obywatelskiego – mieszkańcy mogli głosować nad formą parku i konkretnymi rozwiązaniami. Czyni to projekt Parku wyjątkowym w skali całego Miasta – mieszkańcy najpierw głosowali za parkiem, a potem mieli wpływ na jego kształt! Oddanie parku do użytkowania jest planowane w najbliższych tygodniach.

PARK „CENTRALNY” – PRZY NOWEJ NARAMOWICKIEJ – Paweł Sowa, Maciej Michalski

projekt 2018, zgłoszony do PBO2019, ze względu na prace budowlane ulicy i tramwaju przesunięty do późniejszej realizacji – najpierw skierowany do prac koncepcyjnych

Maciej Michalski i Paweł Sowa w ramach konsultacji nad programem funkcjonalno-użytkowym projektu tramwaju na Naramowice i Nowej Naramowickiej zaproponowali stworzenie parku osłonowego po obu stronach inwestycji. Objął by on teren pomiędzy ul. Nową Stoińskiego i Łużycką. Jego założeniem jest ochrona mieszkańców przed spalinami i hałasem samochodowym.

Projekt został zgłoszony do budżetu obywatelskiego przez Pawła Sowę (PBO2019). Uzyskał negatywną ocenę ze względu na konflikt pomiędzy pracami budowlanymi a realizacją. Spotkał się jednak z uznaniem urzędników i wiceprezydenta Macieja Wudarskiego, który postanowił o skierowaniu go do prac koncepcyjnych. Nadzorem prac nad koncepcją w 2019 roku ma się zająć Wydział Transportu i Zieleni. Do realizacji parku będzie można wykorzystać drzewa pochodzące z nasadzeń kompensacyjnych (związanych z budową tramwaju i ulicy).

PARK WSCHODNI – Maciej Wudarski

propozycja 2018

Dyskusja o potrzebie znalezienia terenu dla celów realizacji publicznego obszaru zieleni na wschodzie dzielnicy toczy się od pewnego czasu. Włączała się w nią zarówno rada osiedla jak i mieszkańcy. Stworzenie terenu rekreacyjnego proponował między innymi pan Maciej Michalski. Sytuacja własnościowa jest na tym terenie niekorzystna dla Miasta. Pojawiła się propozycja ze strony Macieja Wudarskiego na wykorzystanie pod park i rekreację obszaru przewidzianego w planie miejscowym jako 6U. Roboczo przyjęliśmy nazwę dla tego pomysłu jako „park wschodni”.

 

 

Eleonora Mikołajczyk-Winiarska

Paweł Sowa

Maciej Wudarski