Poprawki do budżetu Miasta Poznania – 2019

13/12/2018 Nasze działania
Paweł Sowa i Dorota Bonk-Hammermeister

Czas po wyborach samorządowych, to zawsze okres intensywnej pracy nad nowym budżetem miasta. Nasi radni, Dorota Bonk-Hammermeister oraz Paweł Sowa, przez ostatnie tygodnie brali udział w licznych spotkaniach z mieszkańcami oraz urzędnikami, w celu sformułowania 21 ważnych i realnych do zrealizowania poprawek, dotyczących ochrony środowiska, budowy infrastruktury lokalnej, realizacji programu rowerowego, ale także estetyki, utrzymania czystości w newralgicznym punkcie miasta (okolice dworca PKP/PKS) i akcji pozyskiwania nowych podatników dla Poznania. 

Zapraszamy do zapoznania się z listą poprawek złożonych przez naszych radnych (numeracja zgodna z całkowitą listą poprawek złożonych przez Radnych Miasta Poznania). W kolorze niebieskim oznaczyliśmy poprawki Doroty Bonk-Hammermeister, w kolorze zielonym Pawła Sowy:

Nr 7 – Budowa chodników i miejsc postojowych, przebudowa oświetlenia oraz rewaloryzacja zieleni na ul. Św. Czesława

Chodniki na ul. Św. Czesława nie były remontowane od dziesiątków lat. Rada Osiedla Wilda sfinansowała projekt kompleksowego remontu ul. Św. Czesława, koszt przebudowy chodników i miejsc postojowych wraz z wymiana oświetlenia i rewaloryzacją zieleni przekracza możliwości finansowe Osiedla. Projekt jest gotowy, skonsultowany z mieszkańcami.

Koszt: 1,378,036.64 zł

Nr 8 – Przebudowa Chłapowskiego

Chodniki na ul. Chłapowskiego nie były remontowane od dziesiątków lat. Rada Osiedla Wilda sfinansowała projekt kompleksowego remontu ul. Chłapowskiego, koszt przebudowy chodników i miejsc postojowych wraz z wymiana oświetlenia i rewaloryzacją zieleni przekracza możliwości finansowe Osiedla. Projekt jest gotowy, skonsultowany z mieszkańcami i Policją, której komisariat znajduje się przy tej ulicy.

Koszt: 1.430.241,91 zł

Nr 9 – Budowa chodników i miejsc postojowych, przebudowa oświetlenia oraz rewaloryzacja zieleni na ul. Spychalskiego

Chodniki na ul. Spychalskiego zostały częściowo wyremontowane ze środków Osiedla Wilda, pozostałe fragmenty nie były remontowane od dziesiątków lat. Rada Osiedla Wilda sfinansowała projekt kompleksowego remontu ul. Spychalskiego, koszt przebudowy chodników i miejsc postojowych wraz z wymianą oświetlenia i rewaloryzacją zieleni przekracza możliwości finansowe Osiedla. Projekt jest gotowy, skonsultowany z mieszkańcami.

Koszt: 1.159.296,73 zł

Nr 10 – Budowa chodników i miejsc postojowych, przebudowa oświetlenia oraz rewaloryzacja zieleni na ul. Żupańskiego

Chodniki na ul. Żupańskiego nie były remontowane od dziesiątków lat. Rada Osiedla Wilda sfinansowała projekt kompleksowego remontu ul. Żupańskiego, koszt przebudowy chodników i miejsc postojowych wraz z wymiana oświetlenia i rewaloryzacją zieleni przekracza możliwości finansowe Osiedla. Projekt jest gotowy, skonsultowany z mieszkańcami

Koszt: 1.309.839,77 zł

Nr 11 – Przebudowa ul. Fabrycznej

Chodniki na ul. Fabrycznej zostały częściowo wyremontowane ze środków Osiedla Wilda, pozostałe czekają na remont. Rada Osiedla Wilda sfinansowała projekt kompleksowego remontu ul. Fabrycznej, koszt przebudowy chodników i miejsc postojowych wraz z wymianą oświetlenia i rewaloryzacją zieleni przekracza możliwości finansowe Osiedla. Projekt jest gotowy, skonsultowany z mieszkańcami.

Koszt: 1.486.444,15 zł

Nr 12 – Budowa przyłącza oświetlenia na ul. Poplińskich zasilającego oświetlenie na ul. Św. Czesława, Spychalskiego i Żupańskiego 

W trakcie projektowania przebudowy ulic: Św. Czesława, Spychalskiego i Żupańskiego stwierdzono konieczność budowy przyłącza energetycznego, które będzie zasilało oświetlenie powyższych ulic.

Koszt: 68.937,77 zł

Nr 13 – Zespół Szkół nr 5 – remont

Zabytkowy budynek szkoły przy ul. Różanej pilnie potrzebuje remontu, stan elewacji zagraża bezpieczeństwu chodzących do szkoły i przedszkola dzieci.

Koszt:

2019 – 1.500.000,00 zł

2020 – 1.000.000,00 zł

Nr 20 – Budowa oświetlenia po północnej stronie Jeziora Maltańskiego

Projekt zakłada budowę oświetlenia po północnej stronie jeziora Maltańskiego, gdzie obecnie go brakuje. Kosztorys zakłada instalację 100 latarń Voltea Carina (zgodnie z wymogami POSiR-u), wykonanie projektu i montaż – poprawka jest zgodna z zaakceptowanym przez Urząd Miasta pomysłem do PBO2019 – projekt nr XII.15 złożonym przez mieszkańca – pana Michała Zakrzewskiego. Realizacja oświetlenia znacznie zwiększy bezpieczeństwo tego najpopularniejszego miejskiego obiektu rekreacyjnego.

Koszt: 450.000,00 zł

Nr 23 – Budowa dróg rowerowych na terenie dzielnicy Wilda

Zaplanowano dotychczas: 2 230 000,00 zł

Poprawka:                

Zwiększenie środków na budowę drogi rowerowej w ul. Dolna Wilda (odc. Półwiejska – Żelazka oraz

odc. Piastowska – Czechosłowacka) i ul. Półwiejskiej (odc. Królowej Jadwigi – Krakowska) (1.980.000

zł). Zaplanowana w projekcie kwota nie wystarczy na realizację tego projektu.

Koszt: 3.770.000,00 zł

Nr 27 –  Projekty rowerowe umożliwiające kontynuację Programu Rowerowego

Rada Miasta Poznania uchwaliła Program Rowerowy, powinna więc zapewnić środki na jego realizację. Jeżeli w kolejnych latach Program Rowerowy ma być realizowany, konieczne są środki na wykonanie dokumentacji dla budowy dróg rowerowych.

Koszt: 2.000.000,00 zł:

2019 – 500.000,00 zł

2020 – 500.000,00 zł

2021 – 500.000,00 zł

2022 – 500.000,00 zł

Nr 29 – Budowa ulic Rubież i Bolka

Zaplanowana w projekcie kwota na budowę może być niewystarczająca. Postuluję jej zwiększenie o 15% biorąc pod uwagę doświadczenia z przetargami na budowę ulic w 2018 roku.

Koszt: 219.500,00 zł

Nr 35 – Podłączenie miejskich budynków do sieci cieplnej

Wszystkie miejskie budynki – zarówno zasób mieszkaniowy, jak i budynki urzędów, szkół etc., powinny być podłączone do sieci cieplnej. Z jednej strony walcząc ze smogiem Miasto musi zmiany zacząć od siebie, z drugiej strony pozwoli to na optymalizację kosztów ogrzewania w miejskich instytucjach.

Koszt: 40.000.000,00 zł:
2019 – 10.000.000,00 zł
2020 – 10.000.000,00 zł
2021 – 10.000.000,00 zł
2022 – 10.000.000,00 zł

Nr 37 – Zamieszczenie instalacji fotowoltaicznej na dachu Urzędu Miasta podpiętej do sieci energetycznej (on grid)

W dobie galopujących cen energii elektrycznej oraz zanieczyszczenia powietrza czas, by Miasto postawiło na odnawialne źródła energii dające ogromne oszczędności. Budynek Urzędu ma idealną południową ekspozycję od strony Parku Chopina. Szacuję, że do pokrycia jest około 500 mkw. dachu. Podpięcie do sieci energetycznej gwarantuje stabilność dostaw prądu i jednocześnie odbiera nadmiar, który powstanie szczególnie latem ze względu na nasłonecznienie oraz czas pracy urzędników. Koszt instalacji zwróci się nam po ok. 7-8 latach, a przez minimum 17 kolejnych lat instalacja będzie pracować wyłącznie na naszą korzyść. Po 25 latach pracy moduły mają gwarancję ok. 82% swojej wyjściowej wydajności. Tak więc stopa zwrotu jest bardzo wysoka – dostarcza budynkowi Urzędu energię i przynosi oszczędności w wydatkach.

Koszt: 450.000,00 zł

Nr 41 – Ochrona powietrza w Poznaniu

Zwiększenie o 100% puli środków oraz reorganizacja programu „KAWKA BIS” obejmująca: – pokrycie 100% kosztów wymiany pieca dla osób z dochodem poniżej 800 zł na członka rodziny, wraz z kosztami przygotowawczymi – realizacja programu dla rodzin pod monitoringiem MOPR i zgłoszeń Straży Miejskiej, – dostosowanie wielkości pomocy w wymianie źródła ciepła w zależności od dochodów na wzór programu “CZYSTE POWIETRZE” od 50% do 100% finansowania, – umożliwienie finansowania inwestycji termomodernizacyjnych dla osób z grup I-III, umożliwiających zmniejszenie kosztów ogrzewania dla osób z grupy ubóstwa energetycznego, – likwidacja priorytetu lokalizacyjnego na rzecz priorytetów dla mieszkań wielorodzinnych (brak innych programów dla tej formy zamieszkiwania), – umożliwienie realizacji wymiany pieców w lokalach indywidualnych bez konieczności wymiany zbiorczej, – umożliwienie termomodernizacji od wewnątrz w budynkach miejskich, których fasada jest pod ochroną konserwatorską, – pokrycie dodatkowych kosztów przyłącza do sieci ciepłowniczej dla instalacji zbiorczej – ustalenie priorytetu dla ciepła systemowego, – pomoc w punktach konsultacyjnych od strony prawnej dla mieszkań o rozdrobnionej własności.

Koszt: 12.500.000,00 zł:
2019 – 2.000.000,00 zł
2020 – 2.250.000,00 zł
2021 – 2.500.000,00 zł
2022 – 2.750.000,00 zł
2023 – 3.000.000,00 zł

Nr 42 – Poprawa bezpieczeństwa pieszych i kierowców na Strzeszynie

Ze względu na szybko postępującą zabudowę mieszkaniową istnieje pilna potrzeba poprawy bezpieczeństwa poprzez: – budowę doświetlonych przejść dla pieszych w ciągu ulicy Literackiej na wysokości Hezjoda oraz na wysokości Wergiliusza, koszt ok. 60 tys. złotych, – powstanie ronda na skrzyżowaniu Koszalińskiej i Żołnierzy Wyklętych, koszt ok. 240 tys. złotych.

Koszt: 300.000,00 zł

Nr 76 – Budowa kanalizacji w ulicy Miętowej na Umultowie

Kończone są prace projektowe zlecone przez Radę Osiedla Umultowo, które pozwolą na wybudowanie kanalizacji. Realizacja inwestycji w ul. Miętowej pozwoli na wykonanie prac również na sąsiednich ulicach, ponieważ jest warunkiem do ich przebudowy (ze względu na stosunki wodne).

Koszt: 600.000,00 zł

Nr 77 – Budowa chodnika w ulicy Szarych Szeregów na Podolanach

Jest gotowy projekt na budowę chodnika na zaniedbanym fragmencie ul. Szarych Szeregów (odc. Strzeszyńska – Karpińskiej). Projekt przedawni się w następnym roku – dlatego warto jego istnienie spożytkować (nie dopuszczając w ten sposób do wyrzucenia pieniędzy wydanych na projektowanie w błoto).

Koszt: 250.000,00 zł

Nr 78 – Utrzymanie czystości wokół Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego Poznań Główny wraz z instalacją toalet

ZCK Poznań Główny, który obejmuje dworzec PKP i PKS to jedna z naszych „bram na świat”. Teren wokół nich to miejsce strategiczne – to tutaj wyrabiają sobie opinię o naszym mieście przyjezdni: turyści, goście biznesowi, targowi. Obecna sytuacja wygląda bardzo źle – pod Mostem Dworcowym na ul. Składowej oraz Dworcowej jest brudno, obszary te funkcjonują jak toalety na otwartej przestrzeni. Zbyt rzadko jest sprzątany także sam Most Dworcowy. Rozwiązaniem będzie częstsze mycie tych powierzchni celem eliminacji odoru uryny, a także utrzymania ich w należytym stanie. Dodatkowo należy zainstalować bezpłatne toalety (estetyczna forma toalet przenośnych typu toi toi) pod Mostem Dworcowym – poprawka obejmuje także ich utrzymanie. Ich istnienie wyeliminuje proceder załatwiania się na otwartej przestrzeni przez przypadkowe osoby. Ponadto należy wzmocnić oświetlenie pod wiaduktem Mostem Dworcowego (nowe lampy). Kosztorys: mycie obszaru (Most Dworcowy wraz ze schodami, ul. Składowa oraz ul. Dworcowa pod Mostem Dworcowym, chodnik na Głogowskiej od Mostu Dworcowego do przystanku PST Dworzec Zachodni) – 1 raz w tygodniu w okresie letnim (kwiecień – październik) = 585 tysięcy zł, instalacja dodatkowych lamp = 65 tysięcy zł, zakup i instalacja dwóch (w przypadku wystarczających środków trzech) toalet typu toi toi wraz z ich czyszczeniem i obsługą = 150 tysięcy zł

Koszt: 800.000,00 zł

Nr 79 – Budowa dróg rowerowych z Programu Rowerowego przyjętego przez Radę Miasta w 2017 r.

Są gotowe pierwsze projekty budowy dróg rowerowych z Programu Rowerowego, które nie mają wystarczającego finansowania w budżecie (np. Grunwaldzka, Dolna Wilda). Potrzebne są też środki na kolejne prace projektowe dróg wskazanych w Programie Rowerowym.

Koszt: 8.000.000,00 zł

Nr 80 – Akcja promocyjna „Płać podatki w Poznaniu”

Według danych Urzędu Miasta z lipca 2018 r. szacunkowa liczba niezameldowanych mieszkańców Poznania wynosi prawie 133 tysiące osób. Inne dane mówią nawet o liczbie około 200 tysięcy osób, do których możemy dotrzeć jako naszych nowych potencjalnych podatników. Tyle bowiem może przebywać na stałe osób w Poznaniu, które nie płacą w mieście podatków. Odpowiednia akcja promocyjna zachęcająca ich do płacenia podatków w Poznaniu zasili dochody budżetu. Szacuję, że pozyskanie 10 tysięcy osób to wzrost dochodu w kwocie około 23 milionów złotych. Potrzebna jest intensywna akcja promocyjna zachęcająca do płacenia podatków w naszym mieście. Akcja musi być połączona z nagradzaniem osób dopisujących się do rejestru podatników zgodnie z wymogami prawa. Mogą to być wygrane w postaci np. rocznych biletów na komunikację zbiorową czy biletów wstępu na wydarzenia kulturalne. Do stworzenia i przeprowadzenia akcji należy wykorzystać dane i wiedzę m.in. urzędników z Wydziału Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej oraz Gabinetu Prezydenta.

Koszt: 700.000,00 zł

Nr 88 – Naprawa wentylacji w SP nr 1 na Strzeszynie

Przedstawiciele rady osiedla Strzeszyn, rady rodziców oraz mieszkańcy zgłaszali problem niewydolnej wentylacji w budynku szkoły (46 wentylatorów dachowych nadaje się do wymiany), na którego naprawę potrzeba dużych środków.

Koszt: 1.500.000,00 zł