Poznań ma prawo do najlepszych szkół w Polsce!

Czy edukacja musi być kulą u nogi każdego samorządu? Szczególnie w czasach deformy PiS-u? Czy na edukacji, nauczycielach i dzieciach ciągle można oszczędzać? Czy edukacja ciągle musi być twardym orzechem do zgryzienia? Czy dzieci ciągle muszą nosić za ciężkie plecaki? Czy nauczyciele ciągle muszą prowadzić kółka zainteresowań nieodpłatnie? NIE!

My mamy sposób! Edukacja to najcenniejsze, co możemy dać dzieciom i młodzieży, dlatego na edukacji Poznań nie może oszczędzać. Wiemy, że bardzo głębokie, pozytywne zmiany w szkołach publicznych są możliwe w obecnych warunkach, tu i teraz.

Mamy kompletny, nowoczesny i przemyślany program dla poznańskiej edukacji. Program skonsultowany w innych samorządach, które już wprowadzają pozytywne zmiany w swoich szkołach. Program skonsultowany z nauczycielami i specjalistami. Program dla edukacji, który przyniesie ulgę nauczycielom, dzieciom i rodzicom.

Wsparcie dla nauczycieli – systematyczny i znaczący wzrost dodatków motywacyjnych, budżet na zajęcia dodatkowe, aby nie nauczyciele nie prowadzili kół zainteresowań za darmo, przedmiotowe grupy liderów edukacji, Rada Edukacji przy Prezydencie Miasta Poznania, program wsparcia dla ambitnych nauczycieli, wyjazdy studyjne w Polsce i za granicą w celu poszerzenia kompetencji i poznania w praktyce ciekawych rozwiązań dydaktycznych.

Dobra jakość nauczania – Etapowo, dzięki zaangażowaniu chętnych nauczycieli (a takich w naszych szkołach nie brakuje), chcielibyśmy poprawić jakość nauczania w poznańskich szkołach i wprowadzić nauczanie projektowe. Z czasem postawimy na najnowsze technologie, we współpracy ze światowymi gigantami technologicznymi. Ponadto w każdej szkole będzie przynajmniej jedna osoba przygotowana do zapobiegania i reagowania na przemoc wobec uczniów i uczennic LGBT+

Dobra przestrzeń – wnosimy o tworzenie w szkołach przyjaznej dla nauczycieli i uczniów przestrzeni, o potrzebne remonty, o dbałość o odpowiednią jakość powietrza. Postulujemy używanie elektronicznych wersji podręczników, np. flipbook, aby dzieci nie nosiły za ciężkich plecaków. Tymczasem w naszych szkołach podstawowych walą się sufity. Potrzebne jest ankietowanie potrzeb oraz prawdziwa, rzetelna ocena stanu technicznego szkół.

Szkoła centrum życia lokalnego – otwarcie potencjału szkoły dla inicjatyw kulturalnych i sportu, granty dla Rad Rodziców oraz samorządów uczniowskich, promowanie fundacji i stowarzyszeń przyszkolnych. Sprawdziliśmy to już np. na Strzeszynie –  w weekendy są prowadzone zajęcia sportowe i kulturalne dla wszystkich mieszkańców. To samo chcemy wprowadzić w całym Poznaniu.

Szkoła blisko ucznia – postulujemy o budowę nowych obiektów oświatowych tam, gdzie są dzieci: np. Naramowice, Strzeszyn. Postulujemy, aby Wydział Oświaty na podstawie danych demograficznych czy wydanych pozwoleń na budowę prognozował, w których częściach miasta będą potrzebne jednostki oświatowe. Obecnie tego nie robi i prowadzi to do sytuacji, kiedy jedne placówki stoją prawie puste, a inne pracują na 2 zmiany. Co gorsze, poznański Wydział Oświaty, w dzielnicy bardzo intensywnie rozwijającej się demograficznie, pomimo sprzeciwu miejscowej Rady Osiedla sprzedał prywatnemu podmiotowi działkę przeznaczoną w mpzp pod przedszkole. Teraz na tym samym osiedlu nie ma terenu na budowę kolejnego , bardzo potrzebnego przedszkola. Nie ma też terenu pod budowę bardzo potrzebnej szkoły.

Czy oświata musi być ciągle twardym orzechem do zgryzienia? Nie! My mamy narzędzia i wiemy, jak te orzechy łupać!!!

Nasz program edukacyjny: https://www.koalicjapdm.org/program/edukacja/