Poznaniacy czekający na wsparcie

67 tysięcy poznaniaków to mieszkańcy z niepełnosprawnościami. Żeby czuli się bezpiecznie i mogli korzystać z wszystkich walorów miasta, potrzebne są działania, które dadzą im komfort i niezależność.
„MIASTO PRZYJAZNE DLA WSZYSTKICH” to miasto szanujące prawa osób niepełnosprawnych, takie które wspiera je w wyzwaniach codzienności.

Nasze postulaty:

  • stworzenie kompleksowego planu zmian w poznańskiej infrastrukturze, czyli przystosowanie jej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (wprowadzenie standardów projektowania uniwersalnego przestrzeni publicznej)
  • dostosowanie (docelowo) wszystkich wydarzeń dotowanych przez Miasto do potrzeb osób niepełnosprawnych (np. fragment sali koncertowej podczas imprezy z wyznaczonym miejscem dla osób korzystających z wózków)
  • zabezpieczenie opieki nad osobami z niepełnosprawnościami, w trakcie gdy opiekunowie krótkotrwale lub w sposób trwały nie mogą sprawować nad nimi opieki,
  • wsparcie dla uczniów z niepełnosprawnościami oraz specjalnymi potrzebami kształcenia
  • systemowe wsparcie zawodowe osób z niepełnosprawnościami
  • wsparcie dla podmiotów ekonomii społecznej
  • powołanie Centrum Inicjatyw na rzecz osób z niepełnosprawnościami
  • szeroki dostęp do opieki specjalistycznej, w tym ginekologicznej oraz stomatologicznej dla osób z niepełnosprawnościami