Program tramwajowy 2030+

18/09/2018 Nasze działania

Program tramwajowy 2030+

Zacznijmy od planów rozwoju sieci

Chcemy rozwijać system sieci tramwajowej Poznania i jej utrzymanie oraz inwestować w tabor. Dodajmy że wiele projektów jest już zaawansowanych, także dzięki pracy Macieja Wudarskiego, wiceprezydenta od spraw komunikacji. Trwają prace koncepcyjne nad trasami:

– na Kopernika
– na Dębinę
– na II etap naramowicki (Wilczak – Małe Garbary- program funkcjonalno-użytkowy)

Rozstrzygnięto przetarg na I etap tramwaju na Naramowice (Błażeja – Wilczak). Na ostatniej prostej są również przygotowania do przetargu na odcinek Rondo Żegrze – Unii Lubelskiej. Projektowana jest budowa prawoskrętu z Towarowej w św. Marcin – dokładnie tutaj, gdzie dzisiaj jesteśmy.

Warto wspomnieć, że 6 lat temu ówczesne władze miasta (prez. R. Grobelny) odrzuciły projekt budowy prawoskrętu autorstwa Michała Mięsiaka, zgłoszony przez Stowarzyszenie Inwestycje dla Poznania do Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego. Celem projektu były nie tylko ułatwienia dla pasażerów, ale gigantyczne oszczędności na objazdach, które rozpoczęły się wraz z remontem Kaponiery. Brak prawoskrętu sprawiał, ze tramwaje nadrabiały duże trasy, co tylko obciążało budżet Miasta. Straciliśmy kilkanaście milionów złotych. 

Dlatego tak ważne jest inwestowanie w infrastrukturę tramwajową.

Co proponujemy?

Do końca 2021 roku powstaną:

– prawoskręt w św. Marcin
– trasa na Unii Lubelskiej
– I etap trasy na Naramowice (Wilczak – Błażeja)

Zostaną wyremontowane:

– Górny Taras Rataj
– 27 Grudnia 1918
– Dąbrowskiego
– Wierzbięcice

Do końca 2023 roku powstaną:

– trasa w ul. Ratajczaka
– trasa na Dębinę
– trasa do Bramy Zachodniej

Zostanie wyremontowane: Rondo Rataje

Do końca 2025 roku powstaną:

– II etap trasy na Naramowice (Wilczak – Małe Garbary)
– trasa na os. Kopernika
– trasa na Poznań Wschód

Do końca 2027 roku powstanie:

– III etap trasy na Naramowice do Umultowa

Do końca 2029 roku powstanie:

– trasa na stację Poznań Junikowo
– trasa na Wolnych Torach
– IV etap trasy na Naramowice do Rubieży (odgałęzienie)

Pierwszą inwestycją, która powinna powstać po 2030 jest tramwaj na Garbarach od Małych Garbar do pl. Bernardyńskiego. Stanowi on de facto V etap trasy naramowickiej.

Potrzeby taborowe

Rozwój sieci oznacza nowe potrzeby taborowe. Ponadto trzeba wymieniać wozy o dużym przebiegu. Szacujemy następne ilości tramwajów do zakupu:

– do 2021 włącznie 31składów
– do 2030 włącznie kolejne 15 do 20 składów

Część tramwajów musi być dłuższa od obecnie używanych – o długości 45 metrów (nie 28-32 m jak obecnie)

Potrzeby utrzymaniowe

Konieczne jest utrzymanie nakładów na remonty na poziomie 20-25 mln/rok co najmniej do 2023.

Gdzie szukać pieniędzy?

-> Fundusze unijne – rezerwy w programach kolejowych, miasto musi być projektowo przygotowane do ich przyjęcia,
-> Kolejne oszczędności na wprowadzeniu priorytetów dla komunikacji zbiorowej (dzisiaj ciągle ich brak, były stopowane przez niektórych radnych PO)
-> Zwiększenie liczby pasażerów, czyli więcej pieniędzy z biletów
-> Optymalizowanie układów linii tramwajowych i autobusowych, więcej połączeń z przesiadkami na węzłach

Koszty

3,955 mld złotych na 12 lat – dla tras tramwajowych połączonych z przebudową układów drogowych przewidzianych do wykonania do 2030 r.*

Rocznie: ok. 330 mln zł – przy założeniu uzyskania dofinansowania unijnego na poziomie 40% to koszt ok. 198 mln zł rocznie dla budżetu miasta

*koszt tramwaju w Garbarach na odcinku Małe Garbary – pl. Bernardyński należy oszacować osobno