fbpx

Program dla dzielnic

Kliknij na nazwę swojego osiedla – sprawdź, co chcemy na nim poprawić!

ANTONINEK, ZIELINIEC, KOBYLEPOLE

 • Budowa osiedlowego centrum kultury w parku przy ulicy Browarnej
 • Dokończenie rewitalizacji Parku przy ul.Browarnej
 • Rewitalizacja Stawów Olszak – zagospodarowanie terenów wokół stawów, utworzenie stowarzyszenia miłośników przyrody, a w dalszej kolejności umożliwienie wędkowania okolicznym mieszkańcom,
 • Budowa ulic – Zajęcza, Żelazna, Miłowita,
 • Instalacja stacji roweru miejskiego na Miłostowie, os.Przemysława i pętli tramwajowej Franowo
 • Instalacja monitoringu na terenie osiedli
 • Organizacja ligi osiedlowej
 • Zajęcia dla seniorów i międzypokoleniowa współpraca 

CHARTOWO

 • Utworzenie ogrodów społecznych na terenie osiedla w porozumieniu z Spółdzielnią Mieszkaniową
 • Budowa miasteczka ruchu drogowego dla młodzieży i najmłodszych
 • Budowa odcinka drogi rowerowej na w miejscu byłego torowiska kolejowego od ul. Wołkowyskiej do istniejącej na ul. Abp. Dymka
 • Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w kierunku CH M1 oraz pętli tramwajowej Franowo przez ulicę Kurlandzką i Szwedzką
 • Poprawa bezpieczeństwa pieszych (przede wszystkim dzieci) dzieci w rejonie Szkoły Podstawowej nr 6 na os. Rusa
 • Nasadzenia drzew na wolnych terenach na osiedlu Tysiąclecia
 • Uregulowanie sytuacji prawnej schodów od przystanku przystanku Tysiąclecia w kierunku os. Lecha.
 • Strzeżone boksy rowerowe na ratajskich osiedlach – we współpracy ze spółdzielniami i wspólnotami budowa strzeżonych parkingów rowerowych.

DĘBIEC

 • Budowa trasy tramwajowej od pętli tramwajowej Dębiec, nad torami kolejowymi, wzdłuż ul. 28 Czerwca 1956 r. z pętlą na os. Dębina oraz parkingiem Park and Ride przy autostradzie
 • Modernizacja targowiska – podniesienie standardu z zachowaniem interesów kupców.
 • Renowacja parku – Lasku Dębieckiego przy Forcie IXa (remont alejek, oświetlenie, wymiana ławek)
 • Poprawa bezpieczeństwa na wyjeździe z ul. Platanowej na Dolną Wildę

GŁUSZYNA

 • Stworzenie miejsca spotkań dla mieszkańców – Osiedlowy Dom Kultury i Integracji
 • Oświetlenie ulicy Głuszyna na odcinku leśnym wraz z budową ścieżki rowerowej – poprawa bezpieczeństwa
 • Większa częstotliwość autobusu nr 58 w weekendy oraz w godzinach nocnych
 • Rozbudowa placu zabaw o zabawki, huśtawki dla młodszych dzieci
 • Wybudowanie ulicy Ożarowskiej
 • Zamiana alei kasztanowej w kierunku Koninka w ciąg pieszo-rowerowy i budowa nowej drogi dla samochodów obok.

GÓRCZYN

 • Budowa parkingu P&R w rejonie pętli tramwajowej i autobusowej
 • Rondo na skrzyżowaniu ulic Górecka i Drużynowa (przy Panoramie)
 • Zabudowa mieszkaniowa zamiast usług między ul. Górecką a torami kolejowymi

GRUNWALD

 • Budowa trasy tramwajowej na os. Kopernika przez Raszyn
 • Ograniczenie gabarytów planowanego szpitala na tyłach klinik przy ul. Przybyszewskiego – uchwalenie nowego planu zagospodarowania przestrzennego


JEŻYCE
Więcej zieleni na Jeżycach

 • Odnowiona, zielona ulica Kościelna. Zielona trasa spacerowa od Rynku Jeżyckiego do parku Sołackiego. Miejsce szczególne pod względem historycznym, w którym powstała wieś Jeżyce. Popularne miejsce spacerów, gdzie powstało w ostatnich latach wiele lokali gastronomicznych. W sąsiedztwie ulicy mieszka coraz więcej ludzi – są nowe inwestycje. Jest na niej miejsce by stworzyć miejsca do spędzania wolnego czasu i wygodnych, przyjemnych spacerów. Nasi kandydaci (Ola Sołtysiak-Łuczak i Filip Schmidt) pracowali przez ostatnie kilka lat nad projektem zieleni na Kościelnej. Opiniowali projekt ZZM, organizowali warsztaty z mieszkańcami i pracowali nad konkursem studenckim (razem z Uniwersytetem Artystycznym i Zarządem Zieleni Miejskiej). Zwycięskie prace mają być realizowane – najpierw na odcinku między stacją benzynową a ulicą Jeżycką – ale nie zadzieje się to samo. Przez kolejne lata trzeba koordynować prace, by projekty powstawały i były spójne. Trzeba przeznaczać kolejne środki w budżecie miasta oraz doprowadzić – za kilka lat – do likwidacji stacji benzynowej i przeniesienia parkingu w inne miejsce. Tu dokumentacja  i wizualizacje dotyczące I etapu
 • Plac Kościelny. Zieleń i przestrzeń publiczną można też przedłużyć w kierunku Rynku Jeżyckiego. Rozległą niewykorzystaną przestrzeń asfaltu można przeznaczyć na plac z zielenią, ławkami i ogródkami gastronomicznymi. Jest to możliwe bez dużych zmian w organizacji ruchu samochodów! Obecnie wiele przestrzeni tam się marnuje
 • Nowy park na Nowych Jeżycach / Jeżycach Północ. Nasi kandydaci z rady osiedla Jeżyce skutecznie zabiegali o zapisanie w planie miejscowym (MPZP) parku na przedłużeniu ulicy Nad Seganką. Na nowym osiedlu konieczna jest zieleń, zamieszka tam bardzo wielu ludzi w najbliższych dekadach. Obecnie w planach jest zapisany park około 1,2 hektara. Będziemy zabiegać:
  • by go powiększyć
  • by w budżecie
  • miasta były pieniądze na realizację
  • by zdobyć grunty pod park przez wykupy i zamianę
  • by projekt był wysokiej jakości i spełniał potrzeby mieszkańców
  • by zachować choć część istniejącej zieleni – są tam już dość stare i duże drzewa, gniazda mają ptaki
 • Skwery i parki kieszonkowe na Jeżycach. Należy wykorzystać każdy skrawek wolnego terenu by wprowadzić tam zieleń. Jest sporo pustych działek, np. między Mylną a Kościelną, przy Dąbrowskiego, Szamarzewskiego, Wawrzyniaka. Miasto powinno zatrzymać (nie sprzedawać) lub pozyskać te działki (wykupić, zamienić) te działki i urządzić tam funkcjonalną zieleń i place zabaw.
 • Drzewa wrócą na ulice. Przywrócenie charakteru zielonych alei ulicom Dąbrowskiego, Kraszewskiego i Mickiewicza –  przełożenie sieci i dokonanie nasadzeń przy okazji remontów. Jest to kosztowne, dlatego trzeba zabiegać o dodatkowe środki w budżecie miasta, a to jest w gestii radnych miejskich.

Edukacja na wysokim poziomie

 • Wdrożenie programu poprawy jakości kształcenia
 • Dofinansowanie szkół z budżetu miasta – obecnie robi to rada osiedla Jeżyce. Ola Sołtysiak-Łuczak bardzo dobrze zna potrzeby każdej ze szkół, blisko z nimi współpracuje
 • Program współpracy jeżyckich szkół podstawowych z otoczeniem – jeżyckimi instytucjami kultury, NGO, przedsiębiorcami

Ulice bezpieczne i wygodne dla pieszych

 • Uspokojenie ruchu na Jeżycach:
   • ogólnie
    • bezpieczne skrzyżowania i ulice, uniemożliwiające przekraczanie prędkości poprzez zmienny tor jazdy i “szykany”
    • bezpieczne, wygodne, niezasłonięte przejścia dla pieszych
    • budowa brakujących przejść dla pieszych, np. na Dąbrowskiego przy Roosmanie, na Zwierzynieckiej przy Zoo, na Poznańskiej przy Żurawia
   • konkretne projekty
    • przebudowa ul. Jackowskiego zgodnie z przygotowanym projektem (zob. wizualizacje)
    • wdrożenie zmiany organizacji ruchu na ul. Jeżyckiej i Poznańskiej (opracowany projekt leży w szufladzie, poglądowo tutaj, wyniki konsultacji  tutaj)
    • wyniesione skrzyżowania na ul. Polnej
    • woonerfy przy szkołach podstawowych nr 23 i 36, bezpieczna strefa dla dzieci i bezpieczna droga do szkoły
    • woonerf na ul. Wawrzyniaka – całościowa przebudowa ulicy na odcinku Szamarzewskiego-Dąbrowskiego
    • realizacja przebudowy Jackowskiego
    • i wiele innych
   • szczegóły: koncepcja organizacji ruchu dla Jeżyc, leżąca w szufladzie ZDM

Jeżyce przyjazne dzieciom i rodzicom

 • Budowa placów zabaw, m. in. przy ul. Norwida i Kościelnej
 • Dalsze remonty jeżyckich boisk przyszkolnych i przy-przedszkolnych placów zabaw

Wygodne przystanki

 • Przystanki wiedeńskie, duże wiaty i ławeczki przy Rynku Jeżyckim i ul. Polnej

Serce Jeżyc – funkcjonalny i zadbany Rynek Jeżycki

 • poprawienie i wdrożenie projektu, który powstał po konsultacjach i warsztatach zainicjowanych przez ROJ (szczegóły – zob. strona www jezyce.poznan.pl).

Dom Tramwajarza – jeżycki dom kultury

 • sfinansowanie dalszej części remontu, zachowanie otwartego charakteru i nieodpłatnego korzystania, większe dofinansowanie na bieżącą działalność

Czyste i wygodne chodniki

 • Dokończenie remontów chodników (lista)
 • Regularne wysokociśnieniowe mycie chodników i usuwanie psich odchodów

Jeżyce uczące się demokracji

 • Dofinansowanie działalności Młodzieżowej Rady Jeżyków i coroczny uczniowski budżet obywatelski
 • Konsultacje i warsztaty z mieszkańcami

Parkowanie

 • Przemianowanie części miejsc postojowych na przeznaczone w godz. 20-8 tylko dla mieszkańców (posiadaczy identyfikatorów).


JUNIKOWO, OS. KWIATOWE

 • Przedłużenie trasy tramwajowej do stacji Junikowo


KIEKRZ

 • Rozbudowa sieci kanalizacji
 • budowa Park&Ride przy stacji Poznań – Kiekrz
 • Rozwiązanie problemu dostępu do jeziora
 • Wybieg dla psów
 • Park zielony na obszarze ul. Wilków Morskich i ul. Ks. Nawrota
 • Szosa Szamotulska – trasa pieszo-rowerowa
 • Ścieżka rowerowa do centrum

KRZESINY, POKRZYWNO, GARASZEWO

 • Poprawa dojścia/dojazdu do przystanku kolejowego Poznań Krzesiny, wraz z uruchomieniem linii mikrobusowej np. z Franowa, przez Szczepankowo do stacji kolejowej Poznań Krzesiny – wykorzystanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej
 • Budowa chodnika w ul. Pokrzywno – poprawa bezpieczeństwa pieszych
 • Remonty dróg – np. ul. Tarnowska przy szkole.

KRZYŻOWNIKI, SMOCHOWICE

 • Nowy węzeł przesiadkowy przy Bramie Zachodniej – doprowadzenie tramwaju do ul. Polskiej, szybkie przesiadki “drzwi w drzwi” z autobusu na tramwaj, Park&Ride.
 • Rewitalizacja wokół stacji Poznań – Wola, przystanki autobusowe przy stacji, Park&Ride, bezpieczne i wysokie perony kolejowe
 • wiadukt Wola w ul. Lutyckiej
 • Nie dla pola golfowego w szkółce w Krzyżownikach, TAK dla parku leśnego – zmiana planu zagospodarowania przestrzennego
 • budowa ulicy Łebskiej i przyległych, przebudowa ryneczku przy Muszkowskiej, modernizacja ul. Leśnowolskiej

ŁAWICA

 • Zmiana studium przestrzennego i mpzp wykluczająca III ramę przez Lasek Marceliński;
 • Ochrona Lasku i polityka proekologiczna

ŁAZARZ

Czyste powietrze na Łazarz

Na Łazarzu oddychamy najgorszym powietrzem w Poznaniu. Będziemy walczyć ze smogiem poprzez likwidację wszystkich pieców węglowych w dzielnicy i podpięcie mieszkań do miejskiego cieplika lub ogrzewania gazowego, z dopłatami ze strony miasta.

Rodziny w trudniejszej sytuacji finansowej, których nie stać na ponoszenie wyższych kosztów ogrzewania,  otrzymają pomoc miasta w opłaceniu rachunków.

Pierwsze czujniki smogu na Łazarzu zainstalował Andrzej Janowski, startujący z Łazarza (miejsce nr 4).

Zielone ulice – zadbamy o to, żeby Łazarz był zieloną dzielnicą, z zadbanymi drzewami rosnącymi przy ulicach. W miejscach, w których jest to możliwe, posadzimy nowe drzewa, zadbamy o pasy zieleni. Wykorzystamy doświadczenia miast, które wypracowały sposoby sadzenia drzew w miejscach, gdzie przebiegają podziemne instalacje, opracujemy lokalne standardy utrzymania zieleni.

Ekologiczny Łazarz – zadbamy o pożyteczne ptaki i owady mieszkające na Łazarzu; wyznaczymy miejsca lokalizacji poidełek i budek lęgowych dla ptaków, w tym zwalczających komary jerzyków, stworzymy zielone łączniki między większymi terenami zieleni, zadbamy o programy edukacji przyrodniczej w lokalnych szkołach.

Nowe miejsca zieleni i odpoczynku na Łazarzu – stworzymy przyjazne, zielone miejsca wypoczynku, tzw. parki kieszonkowe; będziemy wspierać ogrody społeczne, zielone ogrody edukacyjne przy żłobkach, przedszkolach i szkołach; będziemy dążyć do stworzenia na części ogródków działkowych ogólnodostępnego miejsca rekreacji dla mieszkańców Dolnego Łazarza, z poszanowaniem praw działkowców.

Przyjazny Park Kasprowicza – remont zniszczonych alejek, budowa ogólnodostępnej toalety, poprawa oświetlenia, zadbanie o drzewa i bioróżnorodność, utworzenie naturalnego, integracyjnego miejsca zabaw, zachowanie ogrodu społecznego.

Bezpieczna droga do szkoły – jesteśmy zwolennikami uspokojenia ruchu samochodowego na uliczkach Łazarza i usunięcia z niego tranzytu; chcemy, żeby dzieci mogły bezpiecznie, samodzielnie dotrzeć pieszo do lokalnych szkół, żeby na naszych ulicach bezpiecznie czuli się seniorzy.

Sprawiedliwe parkowanie – w związku z trwającymi pracami nad wprowadzeniem na Łazarzu Strefy Płatnego Parkowania chcemy wyznaczenia części miejsc parkingowych tylko dla mieszkańców, wzorem ul. Rybaki w centrum. Będziemy zabiegać o zmianę regulaminu Strefy, tak, aby identyfikatory mieszkańca były sprawiedliwie rozdzielane i nie dochodziło do nadużyć. Zadbamy o koperty dla osób z niepełnosprawnościami w miejscach, w których są one potrzebne mieszkańcom.

Budowa dróg rowerowych – zgodnie z założeniami przyjętego przez Radę Miasta Programu rowerowego, przez Łazarz powinny przebiegać główne trasy rowerowe:

 • trasa obwodowa ul. Hetmańską (alternatywnie – Chociszewskiego po uspokojonej jezdni) i Reymonta
 • trasa wzdłuż ul. Grunwaldzkiej
 • główna trasa wjazdowa z Łazarza do Centrum

NARAMOWICE

 • Realizacja inwestycji tramwajowych dla Naramowic:
  • dokończenie etapu I na Błażeja,
  • projektowanie i budowa etapu II – połączenie Wilczaka z Estkowskiego,
  • etapu III na Umultowo
  • etapu IV na Rubież.
 • budowa nowej szkoły na wschodnich Naramowicach
 • budowa targowiska w rejonie ul. Łużyckiej
 • więcej terenów zieleni – stworzenie parku osłonowego przy Nowej Naramowickiej, przeznaczenie terenów koło linii kolejowej- 6U (z planu miejscowego Sielawy-Rubież, wschodnie Naramowice) pod zieleń, sport i rekreację.
 • dokończenie Parku przy Żurawińcu, dalsze działania w zakresie odtworzenia rezerwatu.

OGRODY

 • Przedłużenie trasy tramwajowej do skrzyżowania ulic Dąbrowskiego i Polskiej (Brama Zachodnia)

PIĄTKOWO

 • Zakup tramwajów 45 metrowych i uruchomienie na PST
 • Modernizacja przystanków na PST – poprawa estetyki
 • Budowa ulicy Obornickiej
 • Poprawa dostępności do Żurawińca
 • Poprawa dostępności pieszych na Podolany
 • droga rowerowa wzdłuż Umultowskiej
 • modernizacja trasy pieszo-rowerowej wzdłuż PST – wydzielenie drogi rowerowej i chodnika, poprawa bezpieczeństwa w przejściach podziemnych
 • Budowa nowej drogi rowerowej od Słowiańskiej do mostu Teatralnego – wzdłuż PST

PODOLANY

 • Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 62 przy ul. Druskienickiej wraz z pomieszczeniami na potrzeby Biblioteki Raczyńskich
 • Zwiększenie środków na budowę dróg lokalnych i oświetlenia dla osiedla.
 • Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego na linii kolejowej „Druskienicka” (przejście pod torami, parking P&R, dojścia i dojazdy do parkingu, przystanki autobusowe)
 • Dokończenie odwodnienia ul. Zakopiańskiej.
 • Przedłużenie linii autobusowej nr 60 w okresie letnim do Strzeszynka.
 • Zwiększenie środków na pielęgnację zieleni przyulicznej.
 • Budowa ul. Obornickiej
 • Rozbudowa ulicy Lutyckiej, przedłużenie Al. Solidarności i budowa wiaduktów nad linią PKP 354  w ciągu ulicy Lutyckiej i Golęcińskiej.
 • Budowa nowego przedszkola.
 • Przedłużenie ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Strzeszyńskiej od ronda Cichowiczów do Juraszów.

RATAJE i ŻEGRZE

 • Stworzenie Domu Seniora – miejsca spotkań z ofertą i wydarzeniami dedykowanymi osobom starszym – aktywizacja poprzez wspólne zajęcia, wyjazdy, warsztaty, ćwiczenia,
 • Rozbudowa monitoringu na Ratajach i Żegrzu,
 • Remont chodników na ulicy Zamenhofa po stronie os. Piastowskiego, modernizacja zniszczonych fragmentów drogi rowerowej
 • Renowacja Parku nad Wartą – naprawa nawierzchni alejek, budowa integracyjnego placu zabaw – wspólna przestrzeń do spędzania wolnego czasu przez dzieci, młodzież, osoby w średnim wieku i seniorów, z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnościami,
 • Elektroniczne rozkłady jazdy na przystankach tramwajowych (ul. Zamenhofa) oraz autobusowych (ul. Piłsudskiego)
 • Bezpieczny dojazd rowerem do centrum miasta – droga rowerowa na moście Królowej Jadwigi (np. na południowym chodniku) wraz z dojazdami (od strony ronda Rataje oraz dalej w kierunku dworca kolejowego).
 • Strzeżone boksy rowerowe na ratajskich osiedlach – we współpracy ze spółdzielniami i wspólnotami budowa strzeżonych parkingów rowerowych
 • Wykorzystanie placu w Parku Rataje na przestrzeń kulturalną (np. mobilna scena, wydarzenia kulturalne) lub jako przestrzeń handlowa – organizacja tematycznych kiermaszów i targowisk, np. ze zdrową żywnością, rękodziełem, itd. Stoiska mogą być wykonane w formie mobilnej, tzn. po zakończonej działalności byłby składane.
 • Oświetlenie alejki i drogi rowerowej wzdłuż ulicy Pawiej
 • Ochrona niezabudowanych przestrzeni poprzez dokończenie prac nad miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego – np. dla osiedla Rzeczpospolitej, Oświecenia, Bohaterów II Wojny Światowej.
 • Modernizacja Ośrodka Przywodnego Rataje – budowa największego w Poznaniu skateparku

SOŁACZ

 • Utrzymanie unikatowego zabytkowego charakteru osiedla,
 • Ograniczenie tranzytu samochodowego przez Sołacz,
 • Podwieszana pod wiaduktem PST trasa rowerowa zmniejszająca ruch rowerowy na Sołaczu i podnosząca poczucie spokoju mieszkańców osiedla.

STARE MIASTO

Problemem Starego Miasta jest jego wyludnianie się. Rozwiązaniem może być łatwiejszy dostęp młodego pokolenia do lokali. Młodzi ludzie, którzy wkraczają w dorosłość, nie mają możliwości, by kupić mieszkanie na kredyt. Dlatego należy stworzyć taką politykę mieszkaniową, która pozwoli na wynajęcie mieszkań – pustostanów. Wnioskowano Prezydenta Miasta i do Rady Miasta Poznania o podjęcie odpowiednich decyzji, które przyczynią się do pomniejszenia degradacji budynków komunalnych oraz o stworzenie odpowiedniej polityki gospodarowania mieniem Miasta.

 • Strefa TEMPO 30 – kompleksowa realizacja z zielenią, małą architekturą, modernizacjami chodników
  Poprzez zwiększenie środków finansowych przeznaczonych na zieleń i jej utrzymanie w pasach drogowych na staromiejskich chodnikach oraz ulicach może pojawić się więcej zieleni. Strefa TEMPO30 powinna zostać scalona, by obejmując znaczną część Starego Miasta wprowadzić uspokojony ruch i bezpieczną przestrzeń.
 • Parkowanie  – wprowadzanie miejsc parkingowych dla mieszkańców danej ulicy.
  Wzorem rozwiązania z ul. Rybaki na ulicach Starego Miasta powinny powstawać strefy zamieszkania, w których można wyznaczyć miejsca parkingowe dla mieszkańców z danej ulicy. Rozwiązanie jest niezbędne dla mieszkańców tak ścisłej zabudowy, w której większość parkujących samochodów jest przyjezdna, przez co tracą rodzimi mieszkańcy.
 • Parkingowa mapa Śródmieścia – utworzenie  czytelnej, interaktywnej mapy parkingowej dla Śródmieścia, ze wskazaniami dotyczącymi lokalizacji i cen wspomoże w znalezieniu bezpiecznego miejsca do pozostawienia samochodu
 • Rewitalizacja Garbar oraz pl. Bernardyńskiego i Al. Marcinkowskiego
  Garbary stały się nieprzyjazną dla pieszych okolicą, wprowadzenie zieleni poprawi sytuację. Rozpoczęte działania rewitalizacyjne powinny zakończyć się nową koncepcją na ul. Garbary. Plac Bernardyński wymaga gruntownych zmian – zarówno pod względem komunikacyjnym jak i jakości przestrzeni. Podstawowymi działaniami będzie przywrócenie bezpieczeństwa pieszym korzystającym z komunikacji publicznej, remont placu targowego wraz z nowym zagospodarowaniem przestrzeni. Wprowadzenie zieleni oraz przemyślanej koncepcji nowego targowiska wymaga projektu opartego na konsultacjach społecznych.
 • Odnowienie Ogrodu Jordanowskiego nr 1 – Ogród Jordanowski przy ulicy Solnej to miejsce ważne dla mieszkańców, tu spotykają się w cieniu drzew i znajdują czas na rekreację. Ogród poza potrzebną przebudową potrzebuje ciekawej animacji kulturalnej i oferty sportowej.
 • Ochrona terenów inwestycyjnych (Rzeźnia, Collegium da Vinci, Szyperska) poprzez uchwalenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
  Plany, których zapisy będą respektowane mogą ocalić wyjątkowe tereny. Gęsta i bardzo ekspansywna zabudowa tworzy nieprzyjazne przestrzenie, pojawiają się równocześnie kłopoty komunikacyjne. Urbaniści powinni zapanować nad chaosem i stworzyć jasne wytyczne, na podstawie lokalnych konsultacji społecznych.
 • Rewitalizacja terenów nadwarciańskich
  Utrzymanie łąk kwietnych, stworzenie przestrzeni do rekreacji z zachowaniem naturalnych dóbr połączonych z przyjazną dla mieszkańców infrastrukturą to wyzwanie dla Miasta. Brzegi Warty są coraz częściej odwiedzane, a walory tego zielonego azylu w centrum są doceniane. Brakuje nadal szerokiej koncepcji, tworzone są nowe i ciekawe miejsca. Warta potrzebuje wieloletniej rewitalizacji, która w pełni wydobędzie jej czar i urok.
 • Cykliczne sprzątanie ulic i chodników na mokro
  Stare Miasto nadal jest brudne, częstotliwość mycia ulic i chodników jest za mała. Osadzający się na powierzchniach dróg brud, wzburzany przez ruch kołowy unosi się w powietrzu, którym oddychamy. Poza oczywistą poprawą estetyczną mycie na mokro powierzchni chodników i ulic poprawi jakość powietrza!
 • STAREMIASTO – kampania promocyjna z zakresu oferty kulturalnej, gastronomicznej oraz handlowo-usługowej
  Destrukcyjne efekty powstania znacznej liczby wielkopowierzchniowych centrów handlowych odczuwamy na Starym Mieście od lat. Stworzenie kampani zachęcającej mieszkańców, mieszkańców powiatu, turystów oraz gości targowych do odwiedzenia lokalnych przedsiębiorstw oraz instytucji kultury i sztuki wymaga wsparcia Miasta. Skoordynowane działania promocyjne łączące walory Starego Miasta w zwartą kampanię promującą zachęci do odwiedzania centrum.

STAROŁĘKA, MINIKOWO, MARLEWO

 • Poprawa bezpieczeństwa pieszych – budowa oświetlenia ulicznego oraz chodnika oraz drogi rowerowej na ulicy Gołężyckiej i Obodrzyckiej. Jest to jedyna droga m. in. ze Starołęki Małej do szkoły podstawowej nr 59  przy ul. Baranowskiej, a po tych ulicach nie kursują autobusy.
 • Budowa brakujących fragmentów chodnika i drogi rowerowej wzdłuż ul. Starołęckiej (od Fortu I do pętli tramwajowej).
 • Centrum rekreacyjne na Starołęce Małej (przy ul. Fortecznej) wraz z ogrodem społecznym, z miejscem spotkań mieszkańców. Boisko, plac zabaw i siłownia zewnętrzna wkomponowane w istniejącą zieleń z zachowaniem wieloletniego drzewostanu,dodatkowe nasadzenia.
 • Poprawa skomunikowania Minikowa i Marlewa z centrum poprzez uruchomienie autobusów do pętli tramwajowej na Unii Lubelskiej
 • Przekształcenie Starołęki z dzielnicy przemysłowej w mieszkaniowo-usługową – zakaz lokowania nowych fabryk i uciążliwego przemysłu, wyznaczanie terenów pod budowę bloków mieszkalnych czy powierzchni usługowych (np. biurowce)
 • Stacje roweru miejskiego: na Starołęce (w rejonie pętli tramwajowej lub autobusowej), w rejonie bloków przy ul. Falistej oraz przy rondzie Minikowo,
 • Przedłużenie ul. Ożarowskiej (od ul. Czernichowskiej do Głuszyny)
 • Kładka pieszo-rowerowa przymocowana do mostu autostradowego między Starołęką a osiedlem Dębina

STRZESZYN

 • Budowa szkoły podstawowej oraz przedszkola publicznego
 • Wiadukt nad torami kolejowymi w ciągu ul. Golęcińskiej
 • Wiadukty w ciągu ul. Lutyckiej – wiadukt Wola i wiadukt nad torami na Piłę z uwzględnieniem ruchu lokalnego mieszkańców osiedla i umożliwienie bezpiecznego i płynnego włączania się w ruch na DK nr 92 (Lutycka)
 • Osiedlowy dom kultury – miejsce integracji mieszkańców
 • Biblioteka
 • Uspokojenie ruchu na ul. Literackiej od ul. Homera na zachód (tempo 30)
 • Bezpieczne połączenia rowerowe Strzeszyna z centrum Poznania i terenami rekreacyjnymi, stanowiące alternatywę komunikacyjna dla całych rodzin
 • Zachowanie ogólnodostępnych terenów zieleni pomiędzy kompleksami przeznaczonymi pod zabudowę, połączonych w wspólny system z istniejącymi terenami zieleni w klinie zieleni
 • Wprowadzenie dodatkowego połączenia autobusowego, z uwzględnieniem również Starego Strzeszyna
 • Nie dla pola golfowego na Strzeszynie
 • Ochrona Jeziora Strzeszyńskiego
 • Rowery miejskie 4 generacji dla Strzeszyna – wyznaczenie wirtualnych stacji na terenie osiedla
 • Budowa układu komunikacyjnego w ciągu ul. Owidiusza i Horacego – dojście i dojazd do przyszłego przystanku Kolei Metropolitalnej – przystanek Podolany po stronie Strzeszyna
 • Budowa przystanku PKM Poznań-Druskienicka
 • wybieg dla psów

SZCZEPANKOWO, SPŁAWIE, KRZESINKI

 • Budowa lokalnego centrum kultury dla mieszkańców
 • Remont chodników i ścieżek rowerowych
 • Usprawnienie komunikacji miejskiej

ŚRÓDKA

 • Program dla Rynku Śródeckiego – przestrzeń Śródki jest wyjątkowa, a rynek dzięki rewitalizacji, może stać się miejscem spotkań mieszkańców oraz miejscem wydarzeń kulturalnych.
 • Nie dla tranzytu przez serce Śródki – kierowcy znający przejazd ulicą Bydgoską niepotrzebnie generują zwiększony ruch na wąskich ulicach Śródki, dzięki wprowadzeniu stref zamieszkania i zmniejszeniu możliwej do rozwinięcia prędkości tranzyt można zakończyć.
 • Sportowa Śródka – mała, lecz gęsto zabudowana Śródka posiada duży obiekt sportowy. Dzięki stworzeniu w tym miejscu otwartego dla mieszkańców obiektu i rozwijaniu organizowanych w nim wydarzeń sportowych Śródka zyska poza prężną ofertą kulturalną miejsce spotkań sportowych amatorów i profesjonalistów.
 • Estetyczna i Zielona Śródka – koncepcja wprowadzenia nasadzeń i donic z zielenią na terenie Śródki poprawi jakość przestrzeni. Zieleń ma łagodzący wpływ na dzisiejszy, intensywny charakter dnia codziennego. Ze względu na nieduży obszar Śródka powinna przejść modernizację miejskiej infrastruktury: ujednolicone powinny zostać słupki, kosze na śmieci, lampy drogowe, ławki oraz powinny zostać wymienione wszystkie znaki drogowe na małe.
 • Wprowadzenie założeń społecznej koncepcji zagospodarowania Śródki oraz strategii konkursu na zagospodarowanie dzielnicy do opracowań miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.:
  • ochrona istniejącej zieleni
  • zabezpieczenie przestrzeni dla odbudowy pierzei rynku
  • harmonijne połączenie nowej i starej części poprzez zapewnienie pieszej bezkolizyjnej komunikacji i porównywalnej skali i podziałów zabudowy

ŚWIERCZEWO

 • Osiedlowe Centrum Kultury i Integracji – miejsce spotkań mieszkańców Świerczewa, gdzie byłby organizowany czas wolny dla dzieci (świetlica), wydarzenia kulturalne i integrujące mieszkańców w różnym wieku.
 • Poprawa węzła przesiadkowego na Dębcu (wraz z przedłużeniem tramwaju na os. Dębina) – nowa pętla (minidworzec) autobusowy na ul. Opolskiej, wygodne przesiadki na tramwaj oraz pociągi
 • Budowa publicznego żłobka oraz rozbudowa placów zabaw (przy ul. Buczka, ul. Gostyńskiej i Nizinnej) – aby osiedle było atrakcyjne dla młodych rodzin, powinno zapewniać możliwość opieki i spędzania wolnego czasu dla najmłodszych.
 • Wybieg dla psów (w rejonie ul. Burszty)
 • Przebudowa ulicy Kołłątaja – budowa kanalizacji deszczowej, dostosowanie przystanków dla osób starszych i z niepełnosprawnościami, budowa brakujących fragmentów chodników, wprowadzenie elementów uspokojenia ruchu.

UMULTOWO, MORASKO, RADOJEWO

 • lepszy transport publiczny na kampus UAM i na osiedle – tramwaj z Naramowic na Umultowo czyli III etap prac nad tramwajem
 • teren rekreacyjno-sportowy z placem zabaw,
 • nowe chodniki

OS. WARSZAWSKIE

Zieleń wzdłuż ulicy Warszawskiej
Zieleń wzdłuż ulicy Warszawskiej rozmieszczona jest chaotycznie i nieskładnie. Istnieje ciąg drzew z licznymi brakami, trochę krzewów ozdobnych, a także miejsca zupełnie puste tylko jako trawniki. Na całej długości ulicy zieleń powinna być uregulowana tak, by tworzyła jedną spójną ciekawą całość. Bliskość zabudowań mieszkalnych względem ruchliwej ulicy skłania do nasadzeń wyższych drzew chroniących przed hałasem i kurzem.

Park przy ulicy Kutnowskiej – Planty
Osiedle Warszawskie powstało w 1927r. Inspirowane było modnymi wówczas teoriami miasta – ogrodu, na przykładzie warszawskiego Żoliborza. Planty były pięknym zielonym miejscem, stanowy chlubę osiedla, reprezentacyjną centralną cześć. Obecnie wymagają odnowy, rewitalizacji, nawiązania do przedwojennej formy.

Remont chodnika wzdłuż ulicy Warszawskiej
Wzdłuż ulicy Warszawskiej od ulicy Mogileńskiej do Cmentarza Miłostowo chodnik wymaga gruntownego remontu. Z drogi korzystają piesi oraz rowerzyści chcący dojechać do cmentarza. Asfalt od lat jest w bardzo złym stanie, liczne nierówności i krzaki wchodzące w cześć chodnika utrudniają bezpieczne dożycie do Miłostowo. Pobliski teren zielony z biurowcem, w którym mieścił się Urząd Skarbowy Nowe Miasto wymaga logicznego zagospodarowania.

WILDA

 • Renowacja Rynku Wildeckiego: wyrównanie powierzchni rynku, nowy system odwodnienia, likwidacja schodków celem ułatwień dla osób niepełnosprawnych, wymiana i unifikacja straganów
 • Wprowadzenie strefy płatnego parkowania wraz z zachowaniem abonamentów dla mieszkańców po preferencyjnych stawkach oraz wyznaczenie miejsc parkingowych przeznaczonych wyłącznie dla mieszkańców i dostaw. Przy wprowadzaniu spp uporządkowanie parkowania, zwłaszcza na bocznych uliczkach. Wyrównanie najbardziej zniszczonych i pofałdowanych nawierzchni (np. Spychalskiego)
 • Uspokajanie ruchu przez wdrożenie opracowanej przez Politechnikę Poznańską przy udziale Rady Osiedla i mieszkańców “Koncepcji uspokojenia ruchu na Wildzie”.
 • Przeniesienie parkowania z chodników na ulice (np. Górna Wilda), postawienie ławek i małej architektury
 • Wprowadzenie kontraruchu rowerowego na ulicach jednokierunkowych. Możliwie daleko posunięta separacja ruchu rowerowego od samochodowego. Edukacja rowerzystów w zakresie prawa (obecnie nagminnie korzystają oni z chodników, zwłaszcza wzdłuż Wierzbięcic czy Górnej Wildy)
 • Remont schodów przy Chwiałce
 • Poprawa warunków dla pieszych na ul. Górna Wilda – remont chodników, dla których gotowe są projekty przebudowy z uporządkowaniem zieleni i miejsc parkingowych (Rolna – kontynuacja, Fabryczna, Chłapowskiego, Żupańskiego, Św. Czesława, Spychalskiego)
 • Introdukcja zieleni tam gdzie tylko to możliwe, choćby drzewek w donicach
 • Dom kultury w centrum Wildy – stworzenie programu w porozumieniu z mieszkańcami zarówno dla seniorów jak i najmłodszych. Pielęgnacja historii dzielnicy
 • Program ożywiania lokalnych społeczności przez wydarzenia kulturalne organizowane w weekendy na ulicach czy lokalnych placach (więcej wydarzeń typu Wildeckie Lato Kulturalne czy Festiwal Żupańskiego)
 • Edukacja i egzekwowanie prawa w zakresie zachowania ciszy nocnej, sprzątania po psach i odpowiedzialnego spalania paliwa (walka ze smogiem)
 • Park Szyca – utworzenie wielofunkcyjnego parku na Stadionie Szyca
 • Budowa nowoczesnej hali dla kupców z Bema – przeniesienie Targowiska Bema na ul. Maratońską

WINOGRADY i WINIARY

 • Kontynuacja prac nad Trasą Tramwajową na Naramowice – Ii etap w ul.Szelągowskiej do Małych Garbar.
 • Likwidacja przejścia podziemnego na Murawie – przejście w poziomie jezdni dostępne dla osób starszych i niepełnosprawnych.
 • Pełna ochrona planistyczna terenów zielonych w obrębie Winograd ze szczególnym uwzględnieniem Parku Czarneckiego, a także terenów TKKFu
 • Inwestycje w podupadającą infrastrukturę sportową: zmiana użytkownika wieczystego jakim jest TKKF lub podjęcie rozmów z TKKF o konieczności inwestycji w istniejącą na jego terenie infrastrukturę, jak również rozwiązanie kwestii zaniedbanego basenu Poznania operowanego przez Stowarzyszenie Razem dla Sportu
 • Inwestycje w nowoczesną infrastrukturę w Parku Czarneckiego, urozmaicanie urządzenia parku o rozwiązania integrujące i animujące mieszkańców, a także rozwiązania smart
 • Uspokojenie ruchu i uporządkowanie parkowania na ulicy Słowiańskiej z uwzględnieniem wprowadzenia wydzielonego ruchu rowerowego na całej długości ulicy, dzięki czemu spoi się trasę rowerową wzdłuż PST z Wartostradą
 • Wprowadzenie kultury w przestrzenie między blokami, która zbliży do siebie mieszkańców i pozwoli im lokalnie spędzić wolny czas. Jednym z takich pomysłów może być program kuratorski dla Winograd ogłoszony w ramach konkursu grantowego przez Estradę Poznańską.
 • Nawiązanie współpracy z Winogradzką Spółdzielnią Mieszaniową w celu wypracowania standardów estetycznych przy ocieplaniu i malowaniu spółdzielczych blokowisk
 • Poszerzanie dostępności roweru miejskiego przez zapewnienie spójnego systemu ścieżek rowerowych i zagęszczanie ilości stacji roweru miejskiego. Również przy tym punkcie chciałbym podkreślić, że w miejscach gdzie rower ma się poruszać ulicą wraz z samochodami można malować tzw. szeryfy rowerowe
 • Amfiteatr na Cytadeli jako miejsce z potencjałem i przyszłością – od dawna amfiteatr ten niszczeje i jest na skraju ruiny, wartoby było przemyśleć jego gruntowny remont, a także oddać go Estradzie Poznańskiej lub innej instytucji kultury (miejskiej lub NGO) celem operowania tym terenem w okresie letnim

WOLA

 • Brak przejścia przez Dąbrowskiego dla osób niepełnosprawnych, na rolkach, matek z wózkami itd.