Mieszkania i przestrzeń miejska

POZNAŃ NASZYM DOMEM

Nie chcemy, żeby poznaniacy, absolwenci szkół i uczelni, opuszczali miasto z powodu braku szans na samodzielne mieszkanie, albo latami mieszkali u rodziców. Dlatego potrzebne są tanie mieszkania komunalne na wynajem. Ich budowa nie może jednak prowadzić do powiększania chaosu przestrzennego w Poznaniu, spowodowanego przez monopol budownictwa deweloperskiego.

BUDOWNICTWO BLIŻEJ CENTRUM

Stworzymy warunki dla realizacji budownictwa mieszkaniowego na terenach przyległych do funkcjonalnego śródmieścia, obecnie przeznaczonych pod stary przemysł ciężki lub usługi. Wymaga to zmiany zapisów w studium przestrzennym oraz przyjęcia planów miejscowych. Najważniejsze duże tereny o takim położeniu obecnie nieuwzględniane dla budownictwa lub wykluczone to obszary zakładów im. H.Cegielskiego oraz po przeciwnej stronie torowiska kolejowego – tereny nieużytków na południe od ul. Hetmańskiej w rejonie ul. Góreckiej i Dmowskiego.

Miasto Poznań zajmuje pod budownictwo mieszkaniowe tereny znajdujące się na peryferiach, z dala od centrum, położone blisko terenów zieleni, słabo skomunikowane z resztą miasta, bez infrastruktury materialnej i społecznej. Oznacza to rozmaite problemy i konflikty oraz koszty. Skrajnym przypadkiem jest wielorodzinne budownictwo bloków na Strzeszynie. Intensywne, wysokie budownictwo powinno być domeną śródmieścia i obszarów przyległych. 

RENOWACJE KAMIENIC W ŚRÓDMIEŚCIU
Chcemy dążyć w pierwszej kolejności do wyremontowania miejskich kamienic w śródmiejskich dzielnicach (na Starym Mieście, Wildzie, Jeżycach i Łazarzu). Poprawiając standard mieszkań w centrum, chcemy przy okazji rozwiązać problemy z ogrzewaniem mieszkań (likwidacja pieców na rzecz podłączenia do cieplika miejskiego), ograniczając problem tzw. ubóstwa energetycznego oraz przyczynić się do jakości architektury. Należy też rozważyć większe wsparcie dla wspólnot i prywatnych właścicieli remontujących swoje kamienice (zwiększając do 100% odliczenia w przypadku realizacji w standardzie bez emisyjnym, obecnie jest to odliczenie 50% kosztów od podatku od nieruchomości), np. uzależniając te wsparcie od wymiany sposobu ogrzewania lokali w wyremontowanej kamienicy na podłączenie do cieplika miejskiego. Można to osiągnąć poprzez wsparcie najemców i współwłaścicieli z grupy ubóstwa energetycznego, poprzez pokrycie do 100% ich kosztów finansowania.

BUDOWA MIESZKAŃ KOMUNALNYCH PRZEZ MIASTO
Będziemy dążyć do budowy przez władze miejskie docelowo ok. 30% liczby oddawanych w mieście lokali mieszkalnych, co powinno wystarczyć do skutecznej interwencji na rynku mieszkaniowym, wpływającej widocznie na poziom cen mieszkań i najmu.  

WPROWADZENIE OBOWIĄZKOWYCH OTWARTYCH KONKURSÓW ARCHITEKTONICZNYCH DLA MIEJSKICH INWESTYCJI
Jakość zabudowy komunalnej pozostawia nadal wiele do życzenia. Chcemy by budownictwo miejskie było jak najwyższej jakości zarówno pod względem architektonicznym, jak i urbanistycznym oraz funkcjonalnym, zwracając uwagę zarówno na jakość przestrzeni mieszkalnych jak i wspólnych części zieleni oraz infrastruktury.

ROZSZERZENIE KOMPETENCJI MIEJSKIEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW O SPRAWY MIESZKANIOWE
Miejski Rzecznik Konsumentów powinien mieć kompetencje do wspomagania mieszkańców w procesie planistycznym, obowiązków i praw przy wydawaniu warunków zabudowy oraz decyzji środowiskowych. Powinien on pomagać w kontrolowaniu umów i rozwiązywaniu problemów z inwestycjami nie spełniającymi przepisów i spójności z materiałami ofertowymi, a także angażować się w pomoc w sprawach obrotu nieruchomości na rynku pierwotnym oraz wtórnym.

PROGRAM MAŁYCH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH
 Po zapaści budownictwa spółdzielczego w latach 2005-2013, kiedy oddano do użytkowania tylko 141 mieszkań, konieczne jest jego odrodzenie. To warunek pluralizmu na rynku mieszkaniowym. Powinno zacząć się ono od małych spółdzielni, przy wsparciu informacyjnym, logistycznym, organizacyjnym i promocyjnym Miasta i jego agend. Także wśród kredytodawców. Oraz udostępnianiu gruntów miejskich na dogodnych warunkach. Małe spółdzielnie to znacznie niższy koszt i optymalne dostosowanie mieszkań do potrzeb użytkowników.