fbpx

Tomasz Wierzbicki

4

oKRĘG
Rataje, Żegrze, Starołęka, Minikowo, Marlewo, Krzesiny, Pokrzywno, Garaszewo, Głuszyna, Dębiec, Świerczewo

1

Miejsce na liście

Radny Miasta Poznania, radny Osiedla Świerczewo, członek zarządu Stowarzyszenia Prawo do Miasta.

Mam 27 lat. Ukończyłem studia w zakresie budownictwa komunikacyjnego (inżynierskie i magisterskie) na Politechnice Poznańskiej oraz gospodarkę przestrzenną (studia inżynierskie) na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. Należę do Stowarzyszenia Prawo do Miasta.  Od 2014 r. pełnię obowiązki radnego Poznania.

Co już zrobiłem?

Moją działalność w samorządzie rozpocząłem zaraz po ukończeniu 18. roku życia, kiedy w 2009 r. zostałem radnym Osiedla Świerczewo, a w 2011 r. – Przewodniczącym Zarządu Osiedla Świerczewo. Od tego czasu zaangażowałem się w wiele spraw, m.in. w zagospodarowanie terenu Szacht wraz z budową wieży widokowej (projekt zgłosiłem do Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego), budowę drogi rowerowej w ul. Leszczyńskiej czy zwiększenie częstotliwości kursowania autobusów na Świerczewie (linia 49 i nocna 249). Prowadzę stronę internetową swierczewo.poznan.pl oraz na facebooku dwie strony: Osiedle Świerczewo oraz Szachty.

Od czterech lat jestem radnym Miasta Poznania. W tym okresie podejmowałem wiele działań, aby Poznań był miastem ze sprawnym transportem publicznym, przyjaznym pieszym i rowerzystom, chroniącym tereny zielone. Pracowałem w czterech komisjach: Polityki Przestrzennej – jako wiceprzewodniczący, Samorządowej – także jako wiceprzewodniczący, Rewitalizacji oraz Statutowo-Regulaminowej. Przez ostatnie cztery lata, przygotowałem 5 projektów uchwał rady miasta (z czego 4 zostały podjęte), złożyłem prawie 190 interpelacji oraz 50 zapytań do Prezydenta z propozycjami zmian w Poznaniu oraz problemami, które zgłaszali do mnie mieszkańcy. Aż 22 moje propozycje zostały zapisane w kolejnych budżetach miasta: m.in. remont pętli tramwajowej na Dębcu, przejście dla pieszych przez Most Dworcowy przy dworcu kolejowym, kładka pieszo-rowerowa przy moście kolejowym na Dębinie, drogi rowerowe na Dolnej Wildzie i Czechosłowackiej, koncepcja tramwaju na os. Dębina czy przebudowa ul. Kołłątaja. Udało się też wdrożyć zaproponowane przeze mnie rozwiązania, jak np. rozkład jazdy ZTM w aplikacji Mapy Google na smartfonach czy instrukcja udzielania pierwszej pomocy, zawieszona w tramwajach i autobusach.  Z całością moich działań można się zapoznać na stronie www.tomaszwierzbicki.pl/podsumowanie/

Co chcę zrobić?

Dla Poznania

W kolejnej kadencji Rady Miasta chciałbym się skupić na zagadnieniach związanych z transportem publicznym, wsparciem młodych ludzi i zatrzymaniem ich w Poznaniu.

Sprawny transport publiczny powinien być podstawą poruszania się po metropolii, jaką jest Poznań. Powinien być on wysokiej jakości, niezawodny, blisko domu oraz miejsca pracy czy nauki. Dlatego ważna jest budowa nowych tras tramwajowych oraz węzłów przesiadkowych – będę zabiegał o przedłużenie tramwaju z Dębca na os. Dębina wraz z funkcjonalnym węzłem przesiadkowym na Dębcu – tak aby przesiadki pomiędzy autobusami ze Świerczewa i Lubonia, pociągami oraz tramwajami były wygodne dla pasażerów.

Zatrzymanie młodych ludzi w Poznaniu jest jednym z większych wyzwań, z którym powinny się zmierzyć miejskie władze. Przykro mi, kiedy moi znajomi rówieśnicy wyprowadzają się do innych miast – Warszawy, Krakowa, Wrocławia czy Berlina – i z tymi miastami wiążą swoją przyszłość. W tej kadencji z mojej inicjatywy jest opracowywana „Polityka dla ludzi młodych” – w kolejnej kadencji należy wdrażać rozwiązania zawarte w tym dokumencie. Młodzi muszą w Poznaniu znaleźć pracę, która pozwoli im się rozwijać lub powinni mieć warunki do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Aby to osiągnąć, Miasto musi zabiegać o przyciąganie nowych inwestorów (m.in. z branży usług dla biznesu) poprzez wyznaczanie nowych terenów pod powierzchnie biurowe czy zabieganie o nowe połączenia lotnicze z Ławicy. Ważny jest tez rozwój budownictwa mieszkaniowego – uruchomienie nowych terenów pod budownictwo mieszkaniowe np. na Wolnych Torach czy przekształcanie danych dzielnic przemysłowych (np. na Starołęce).

DLA RATAJ i ŻEGRZA

 • Doprowadzę do renowacji Parku nad Wartą – naprawy nawierzchni alejek, budowy integracyjnego placu zabaw, żeby powstała wspólna przestrzeń dla dzieci, młodzieży, i seniorów, oraz osób z niepełnosprawnościami.
 • Dopilnuję montażu elektronicznych rozkładów jazdy na przystankach tramwajowych (ul. Zamenhofa) i autobusowych (ul. Piłsudskiego),
 • Będę zabiegał o strzeżone boksy rowerowe na Ratajach
  Więcej na https://www.koalicjapdm.org/program/dla-dzielnic/#Rataje-Zegrze

DLA ŚWIERCZEWA

 • Doprowadzę do przebudowy węzła przesiadkowego na Dębcu z tramwajem na os. Dębina i dworcem autobusowym na ul. Opolskiej.
 • Dopilnuję przebudowy ul. Kołłątaja – bezpieczna osiedlowa ulica z uspokojonym ruchem, zielenią, wygodnymi przystankami autobusowymi.
 • Powstaną nowe place zabaw – np. przy ul. Nizinnej i wybieg dla psów.
 • Ochronię Szachty przed zabudową – przez uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
  Więcej na https://www.koalicjapdm.org/program/dla-dzielnic#Swierczewo

Mam nadzieję, że moją czteroletnią pracą w radzie miasta oraz niemal dziesięcioletnią w Radzie Osiedla Świerczewo udowodniłem, że potrafię być skuteczny i realizuję składane obietnice. Jeśli zależy Państwu na Poznaniu przyjaznym jego mieszkańcom oraz radnych rzetelnie pracujących dla miasta i mieszkańców, zachęcam do oddania na mnie głosu oraz na pozostałych kandydatów Społecznej Koalicji Prawo do Miasta!