Traktujcie poznaniaków poważnie! Przywrócenie dworca Poznań Główny to nie jest temat do żartów!

Rozumiemy że kampania wyborcza rządzi się swoimi prawami. Są jednak granice, których nie powinno się przekraczać. Takie jak próba zrobienia w balona mieszkańców Poznania.

Traktujcie poznaniaków poważnie! Przywrócenie dworca Poznań Główny to nie jest temat do żartów!

Na 12 godzin przed ciszą wyborczą kandydat na prezydenta z ramienia partii rządzącej w towarzystwie wojewody i wiceprezesa PKP S.A. ogłasza, że są pieniądze oraz „gotowy projekt budowy nowego Dworca Głównego w Poznaniu”.

Jeszcze 2 tygodnie temu na pytania z naszej strony zadane przez Pawła Sowę na konferencji Prezesa PKP S.A. i Ministra Infrastruktury w dn. 5 października 2018 r. nie podano żadnej konkretnej odpowiedzi!

Jak to możliwe że przez 14 dni powstał „projekt budowy nowego dworca”? Czy znowelizowano budżet państwa? Czy PKP ma zagwarantowane środki? Kiedy przeprowadziło konsultacje społeczne?

Zapytajmy zatem o szczegóły, skoro taki „projekt” istnieje?

Zadajmy pytanie podstawowe o terminy i finansowanie – jakie daty i jakie pieniądze? Jesteśmy poznaniakami, umiemy liczyć pieniądze, nie lubimy kiedy ktoś nas oszukuje w tym zakresie.
Poruszmy też choćby najważniejsze z kilkudziesięciu zagadnień, związanych z problemami Poznania Głównego:
1. O jakim „nowym dworcu” jest mowa? O starym gmachu Poznania Głównego z 1879 r.? Czy o jakimś nowym obiekcie? Jeśli tak, to:
– a) gdzie będzie się znajdował?
– b) jak zostanie włączony w strukturę przestrzenno-komunikacyjną miasta?
2. Jak będzie przebiegała kładka z gmachu nowego dworca obecnego na perony zachodnie (4-6) do realizacji której PKP było zobowiązane umową (kładka miała powstać najpóźniej do 31 grudnia 2017)?
3. Jak będzie wyglądało zadaszenie peronu pierwszego? Czy zostanie wybudowane w taki sposób, by na pasażerów nie leciała ściana deszczu z parkingu nad torami?
4. Czy zostanie poszerzony tunel pod peronami? Jeśli tak to do jakiej szerokości? Czy powstanie tunel na przedłużeniu istniejącego w linii prostej na Wildę?
5. Czy zaplanowano estetyzację peronów wschodnich (1-3)? W jakim standardzie zostanie wykonana?
6. Ile będzie kas w nowym obiekcie?
7. Jaka będzie powierzchnia nowego obiektu, w tym ta przeznaczona na funkcje obsługi pasażerskiej?
8. Jakie fundusze przewidziano na realizację tego „nowego dworca”? Gdzie zostały zabezpieczone?
9. Czy będą budowane nowe parkingi? Jeśli tak, to gdzie i w jaki sposób będą włączone w układ komunikacyjny miasta?
10. Czy perony zachodnie (4-6) otrzymają jednolite zadaszenie? Jeśli tak, to jak będzie przytwierdzone do gmachu starego dworca?

Mamy też pytanie kiedy i z kim przekonsultowano ów „projekt”? Dlaczego nie zostali o tych konsultacjach powiadomieni poznaniacy!

I jeszcze jedno: gdzie można znaleźć dokładne plany projektu „nowego dworca”? Rozmieszczenie kas, toalet, pomieszczeń, przejść?

Powtarzamy: traktujcie poznaniaków poważnie!

Jako jedyny komitet wyraźnie mówimy, że chcemy porządnego dworca! Chcemy powrotu funkcji pasażerskich do starego gmachu Poznania Głównego. Mamy konkretne pomysły i wiedzę – od 2011 roku jesteśmy w dialogu z mieszkańcami, znamy problemy i wiemy jak poprawić funkcjonowanie całej stacji Poznań Główny.

Dlatego nie damy się w tym temacie nikomu „zrobić w balona”!