fbpx

Wesprzyj nas!

Jesteśmy koalicją społeczną, niezwiązaną z żadną partią polityczną. Cała nasza działalność w okresie kampanii wyborczej będzie sfinansowana z wpłat własnych czy naszych sympatyków. Nie dysponujemy Funduszem Wyborczym jak partie polityczne, które mogą pokrywać wydatki związane z wyborami z tego źródła.

Dlatego będziemy Wam wdzięczni za każdą, nawet najdrobniejszą wpłatę na konto bankowe KWW Społecznej Koalicji Prawo do Miasta! Niezależnie od tego, czy będzie to kilka, kilkadziesiąt czy kilkaset złotych – pieniądze te spożytkujemy aby dotrzeć do mieszkańców Poznania z naszym programem i zamierzeniami!

KWW Społeczna Koalicja „Prawo do Miasta”

NUMER KONTA: 13 1240 6524 1111 0010 8493 7383

Adres: ul. Jana Matejki 46/7A, 60-767 Poznań

 

W TYTULE PRZELEWU MOŻNA WPISAĆ IMIĘ I NAZWISKO KANDYDATA –

WTEDY ŚRODKI ZOSTANĄ PRZEKAZANE NA KAMPANIĘ INDYWIDUALNĄ KANDYDATA

 

Zgodnie z art. 139 Kodeksu Wyborczego:

 1. wpłat mogą dokonywać wyłącznie osoby fizyczne, obywatele polscy, mający miejsce stałego zamieszkania na terytorium RP
 2. KWW nie wolno przyjmować korzyści o charakterze niepieniężnym, z wyjątkiem:
  • nieodpłatnego rozpowszechniania plakatów i ulotek wyborczych przez osoby fizyczne;
  • pomocy w pracach biurowych udzielanej przez osoby fizyczne;
  • wykorzystania przedmiotów i urządzeń, w tym pojazdów mechanicznych, udostępnianych nieodpłatnie przez osoby fizyczne;
  • nieodpłatnego udostępniania miejsc do ekspozycji materiałów wyborczych przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej w zakresie reklamy.
 3. korzyści majątkowe przyjęte przez KWW z naruszeniem przepisów podlegają zwrotowi albo przepadkowi na rzecz Skarbu Państwa
 4. art. 506 Kodeksy Wyborczego: Kto, w związku z wyborami:
  • pozyskuje korzyści majątkowe na rzecz komitetu wyborczego lub wydatkuje środki finansowe komitetu wyborczego na cele inne niż związane z wyborami,
  • pozyskuje korzyści majątkowe na rzecz komitetu wyborczego lub wydatkuje środki finansowe komitetu wyborczego przed dniem, od którego zezwala na to ustawa,
  • pozyskuje korzyści majątkowe na rzecz komitetu wyborczego po dniu wyborów
  • wydatkuje środki finansowe komitetu wyborczego po dniu złożenia sprawozdania finansowego,
  • wydatkuje środki finansowe komitetu wyborczego z naruszeniem limitów wydatków określonych dla komitetów wyborczych,
  • udziela komitetowi wyborczemu organizacji albo komitetowi wyborczemu wyborców lub przyjmuje w imieniu tych komitetów korzyść majątkową pochodzącą z innego źródła niż od obywatela polskiego mającego miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • udziela komitetowi wyborczemu partii politycznej albo koalicyjnemu komitetowi wyborczemu lub przyjmuje w imieniu tych komitetów korzyść majątkową z innego źródła niż z funduszu wyborczego partii politycznej tworzącej komitet wyborczy partii politycznej lub z funduszów wyborczych partii politycznych tworzących koalicyjny komitet wyborczy,
  • nie będąc obywatelem polskim mającym miejsce stałego zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, dokonuje czynności skutkującej zmniejszeniem wartości zobowiązań komitetu wyborczego
   – podlega grzywnie od 1000 do 100 000 złotych.

Wpłata na Komitet nie uprawnia do ulgi podatkowej.

Danie naszej organizacji:

KWW Społeczna Koalicja „Prawo do Miasta”
NIP: 7792494925
REGON: 381111000
Adres: ul. Jana Matejki 46/7A, 60-767 Poznań

Pełnomocnik wyborczy: Andrzej Piotr Janowski
Pełnomocnik finansowy: Paulina Jadwiga Hryniewiecka